60 επίορκοι γιατροί επιστρέφουν με νόμο Κατρούγκαλου

Διαστάσεις χιονοστιβάδας αναμένεται να λάβει η υπόθεση των επίορκων γιατρών που είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους κάνοντας χρήση του νόμου Κατρούγκαλου. Ο λόγος για γιατρούς του ΕΣΥ με 60 υποθέσεις να εκκρεμούν στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
 
   Όπως αναφέρει μάλιστα σε ρεπορτάζ του το Έθνος, αυτό θα συμβεί γιατί μετά την συνταξιοδότηση του δικαστικού που είχε αναλάβει καθήκοντα προέδρου στο Συμβούλιο, δεν έχει οριστεί ακόμα αντικαταστάτης. Έτσι οι υποθέσεις δεν εξετάζονται και οι γιατροί είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους με βάση τους νόμους 4325 και 4332 του 2015.

 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του χειρουργού - που είχε συλληφθεί πέρυσι να παίρνει «φακελάκι» - ο οποίος επέστρεψε στον Ευαγγελισμό κάνοντας χρήση του νόμου Κατρούγκαλου. Το ίδιο ισχύει και για χειρουργό του νοσοκομείου Παίδων, ο οποίος είχε υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα το 2011.


  Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νομοθεσία ορίζει ότι η αναστολή άσκησης των καθηκόντων του γιατρού αίρεται αυτοδίκαια στην περίπτωση που το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει μέσα σε 30 μέρες. Η σχετική προθεσμία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου και εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων:«Σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο ή υφίσταται αντικειμενική αδυναμία να συνεδριάσει για να αποφασίσει, κατά τα ανωτέρω, περί της θέσης σε δυνητική αργία, η σχετική προθεσμία για τη γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη συνεδρίασή του και πάντως όχι μετά τη 15η Σεπτεμβρίου 2015».

 Σύμφωνα με πηλροφορίες, το ζήτημα με το Κεντρικό Πιεθαρχικό Συμβούλιο θα λυθεί καθώς αναμένεται διορισμός προέδρου από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μέσα στις επόμενες μέρες.

Σχόλια