Οι 11 προτάσεις των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας για την πρωτοβάθμια φροντίδα

Έντεκα προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας εισηγούνται το προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.
Το θέμα συζητήθηκε στη συνδιάσκεψη του διοικητικού συμβουλίου του ΠΙΣ με τους προέδρους των Συλλόγων (φωτό), η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω (ΔΙΙΚΩ).
Έπειτα από εισήγηση του προέδρου του ΠΙΣ και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, παρουσιάστηκε σχέδιο για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στο οποίο συμπεριλήφθηκαν παρατηρήσεις των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων.
Το σχέδιο, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, βασίζεται στους εξής άξονες:
 1. Σχεδιασμός ενιαίας πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
 2. Διαμόρφωση ενός σύγχρονου Υγειονομικού Χάρτη της χώρας, ο οποίος πρέπει να ανανεώνεται τακτικά.
 3. Λειτουργία Αστικών Κέντρων Υγείας, τα οποία θα εφημερεύουν σε 24ωρη βάση για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, με γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
 4. Δημιουργία δημόσιων δομών σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο, με γιατρούς ειδικοτήτων πλήρους απασχόλησης. Επαναπρόσληψη των απολυθέντων του πρώην ΕΟΠΥΥ σε προσωποπαγείς θέσεις.
 5. Λειτουργία οικογενειακού ιατρού, συμβούλου της οικογένειας για παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής. Διαμόρφωση ιατρικού φακέλου και παροχή των κατευθυντηρίων οδηγιών, χωρίς υποχρέωση παραπομπής του ασθενή σε ιατρό ειδικοτήτων (όχι gate keeping).
 6. Εφαρμογή ηλεκτρονικής κάρτας και ηλεκτρονικού φακέλου και ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος με real time παρακολούθηση των υπηρεσιών.
 7. Εφαρμογή σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
 8. Σύναψη συλλογικής σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τους ιατρούς που επιθυμούν, μέσα από τον ΠΙΣ και τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς.
 9. Προκήρυξη επισκέψεων, μέσα από τη συνεργασία ΕΟΠΥΥ - ΠΙΣ - Ιατρικών Συλλόγων, που να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού (30 εκατ. επισκέψεις, και όχι 8 εκατ. που είναι σήμερα). 
 10. Διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Κάθε παραπεμπτικό που θα απευθύνεται σε ιδιωτικές δομές θα πρέπει να εξοφλείται στο συμβατικό χρόνο, χωρίς περικοπές και τα εξοντωτικά claw – back.
 11. Εφαρμογή συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης, μέσα από την ενσωμάτωση οδηγιών στην ΗΔΙΚΑ, που να επιτρέπει την ασφαλή περίθαλψη των πολιτών, χωρίς να μπαίνουν εμπόδια στη λειτουργία των ιατρών.
Σύμφωνα με τους γιατρούς, η Πολιτεία πρέπει να δει το πρόβλημα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, ως θέμα πρώτης προτεραιότητας, προς όφελος των πολιτών και των ήδη επιβαρυμένων νοσοκομείων.
Σε διαφορετική περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα θα καταρρεύσουν.

Σχόλια

 1. 20 χρόνια είμαστε χαμένοι στα σχέδια, ο τσύριζα θα βρεί την άκρη?Δεν νομίζω....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου