ΙΣΑ: Παράταση προθεσμίας δήλωσης προτίμησης και παραμονής στον κατάλογο Επικουρικών Ιατρών

Αθήνα 6-8-2015
ΑΠ 5012


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την Α2α/ΓΠοικ.58541/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ορίστηκε προθεσμία έως και 14-8-2015 προκειμένου οι εγγεγραμμένοι μέχρι 26-6-2015 στον εφεξής καταργούμενο κατάλογο επικουρικών ιατρών να δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στον κατάλογο και να τοποθετηθούν οπουδήποτε, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί προτίμησης έληξε την 7-7-2015, σύμφωνα με την Α2α/ΓΠοικ.42873/8-6-2015.

Επειδή η Υπουργική Απόφαση που όριζε την προθεσμία δήλωσης προτίμησης από τους επικουρικούς ιατρούς που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο κατάλογο, δημοσιεύθηκε την 9-6-2015 και δόθηκε διορία για την κατάθεση αυτής από 22-6 έως 7-7, δηλαδή μόλις 15 ημερών.

Επίσης η εν λόγω Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε σε μία περίοδο, που η χώρα μας βίωνε σημαντικά πολιτικά γεγονότα, και ουδεμία ενέργεια έγινε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλους φορείς για την ενημέρωση των επικουρικών ιατρών, με αποτέλεσμα να μην λάβει γνώση της ως άνω περιοριστικής προθεσμίας η πλειονότητα των επικουρικών ιατρών.


Επειδή και η νέα μόλις δέκα ημερών προθεσμία (ημερομηνία δημοσίευσης της Υ.Α. σε ΦΕΚ 3-8-2015), η οποία τίθεται για δήλωση παραμονής στον κατάλογο μέχρι 14-8-2015, λαμβάνει χώρα εν μέσω Αυγούστου που πολλοί εκ των ενδιαφερόμενων απουσιάζουν λόγω διακοπών και ουδόλως θα καταστεί δυνατόν να ενημερωθούν και να προστρέξουν εγκαίρως για την υποβολή της δήλωσης.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση σε κάθε ιατρό που επιθυμεί να εγγραφεί σήμερα στο νέο κατάλογο επικουρικών ιατρών δίνεται και πάλι η δυνατότητα δήλωσης προτίμησης δύο υγειονομικών περιφερειών, γεγονός που δεν δικαιολογεί τον αντίστοιχο περιορισμό των ιατρών που ήσαν ήδη εγγεγραμμένοι μέχρι την 26-6-2015.

Για τους λόγους αυτούς κύριε Υπουργέ, ζητάμε άμεσα να εξεταστεί το θέμα της παράτασης της προθεσμίας υποβολής δήλωσης προτίμησης και δήλωσης παραμονής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών για όσους ήταν ήδη εγγεγραμμένοι μέχρι την 26-6-2015 έως και το τέλος του μηνός Αυγούστου. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ιατρών, γεγονός στο οποίο δεσμευόμαστε και εμείς να συμβάλλουμε, προκειμένου να μην χάσουν τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος τους για δήλωση προτίμησης και τοποθέτησης σε θέση επικουρικού ιατρού. Ιδιαίτερα δε επισημαίνουμε ότι το σχετικό δικαίωμα αποτελεί για πολλούς νέους ιατρούς μοναδική λύση για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος εν μέσω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση θα είναι όχι αδικαιολόγητη, αλλά και άδικη για τους νέους συναδέλφους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου