Πιλοτική κατ’ οίκον νοσηλεία – Η εγκύκλιος

Σκοπός και έργο του πιλοτικού δικτύου

Το πιλοτικό δίκτυο με τίτλο «Πιλοτικό Δίκτυο Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Νοσηλείας», οργανώνεται και συντονίζεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας & Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό και έργο την υποβολή προτάσεων για:

1 Το σχεδιασμό, συντονισμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την ανάπτυξη του θεσμού της Κατ' Οίκον Νοσηλείας.

2 Την ανάπτυξη διαλόγου - διαβούλευσης σε επιστημονικό και οργανωτικό επίπεδο για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου (διατάξεις άρθρων, σχέδια Κοινής Υπουργικής Απόφασης κλπ).

3 Τη μελέτη και διαμόρφωση των εντύπων, των φακέλων ασθενών (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή), του πλαισίου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, διαμόρφωσης δεικτών, καθώς και διοικητικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών.

4 Τη διαμόρφωση του περιεχομένου των παρεχομένων υπηρεσιών (ιατρονοσηλευτικών, συμβουλευτικών, ενημερωτικών, κλπ) καθώς και των διαδικασιών παραπομπής.

5. Την επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση των τμημάτων και υπηρεσιών ή προγραμμάτων κατ' οίκον νοσηλείας, με άλλες δομές - Μονάδες Υγείας στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ. Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους φορείς που λειτουργούν σε επίπεδο παροχής φροντίδων υγείας στην κοινότητα (Ο.Τ.Α., εκκλησία, Συλλόγους κλπ)

6. Την ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αναγκαίο να στελεχώσει ή στελεχώνει ήδη τα εν λόγω τμήματα ή υπηρεσίες.

7. Τη διαμόρφωση κατάλληλου υλικού αγωγής υγείας, επιμόρφωσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των επαγγελματιών υγείας, των πολιτών, των οικογενειών τους, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων - κατηγοριών πληθυσμού, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Συλλόγων κλπ με στόχο την προαγωγή του θεσμού της κατ' οίκον νοσηλείας.

8. Την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του θεσμού.

9. Την κατάθεση προτάσεων για ανάπτυξη προγραμμάτων σχετικά με το θεσμό της κατ' οίκον νοσηλείας, για χρηματοδότηση αυτών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.


Γ. Χρονική διάρκεια:

Το εν λόγω έργο θα ολοκληρωθεί ως εξής :

1 Α' Περίοδος: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 κατάθεση σχετικής έκθεσης με θέμα: «Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων για την ανάπτυξη του θεσμού της κατ' οίκον νοσηλείας» για έγκριση από τον Υπουργό Υγείας , προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προώθησης προς το Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και σε συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για θεσμικές, οργανωτικές και λοιπές διοικητικές ρυθμίσεις.

2 Β' Περίοδος: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 εφαρμογή κατά ενιαίο τρόπο των διαδικασιών και ρυθμίσεων από όλες τις Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ. (του πιλοτικού δικτύου) με παράλληλη προώθηση ενεργειών για ανάπτυξη αντίστοιχων δομών (τμημάτων - υπηρεσιών - προγραμμάτων σύμφωνα με το σχεδιασμό) σε όλες τις Υ.Πε. της χώρας.

Επισπεύδουσα υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας & Πρόληψης.

Δ. Διαδικασία Υλοποίησης

Στο πλαίσιο του «Πιλοτικού Δικτύου Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Νοσηλείας» δύναται να :

1 Αναπτύσσεται διάλογος - διαβούλευση, μέσω θεματικών ομάδων εργασίας ως εξής: α) για την ανάπτυξη και παρακολούθηση του πιλοτικού δικτύου (οργανωτικά - διοικητικά θέματα κλπ), β) για τη διαμόρφωση του πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών και γ) για την ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.

2 Επεκταθεί σταδιακά η κατά ενιαίο τρόπο οργάνωση των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το καθεστώς λειτουργίας τους σύμφωνα με το οποίο εντάσσονται στο πιλοτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες ομαλής μετάβασης στο νέο μοντέλο οργάνωσης και ανάπτυξης αυτών.


Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

1 σχόλιο:

  1. Η πολιτικη απατη του Τσυριζα συνεχιζεται με πιλοτικες ασαφειες και φανφαρες, υπεροπτικων δηθεν λαοπροβλητων υπουργισκων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή