Σύγκριση Γερμανίας - Ελλάδας σε σχέση με τις προωθούμενες αλλαγές στα φαρμακεία

Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως “πειραματόζωο” σε μία σειρά αμφιλεγόμενων μεταρρυθμίσεων, ενισχύει επιστολή που έστειλαν Γερμανοί φαρμακοποιοί στους Έλληνες συναδέλφους τους.
Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Μηνοβγιούδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας, ζητήθηκε από το γερμανικό συνδικαλιστικό όργανο των φαρμακοποιών (ABDA) γνώμη για τις προωθούμενες αλλαγές στο ελληνικό φαρμακείο.
Η απάντηση που έλαβαν αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να παρεμβαίνει στα εσωτερικά των κρατών - μελών σε θέματα φαρμακείων, διότι κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.
Σύμφωνα με τους Γερμανούς, η μόνη αρμόδια για μεταρρυθμίσεις σε θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης είναι η ίδια η χώρα.
Στο κείμενό τους αναφέρουν αναλυτικά τα εξής:
Τα φαρμακεία στη Γερμανία είναι αρμόδια για την φαρμακευτικής φροντίδα και περίθαλψη σε τοπικό επίπεδο.

Το σύστημα εφημεριών και διανυκτερεύσεων - όπως ορίζεται από τους τοπικούς συλλόγους – εξασφαλίζει την γεωγραφικά ορθή κάλυψη του πληθυσμού ολόκληρο το 24ωρο.
Οι ιδιοκτήτες φαρμακοποιοί φέρουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες Υγείας ιδιαίτερη ευθύνη.
Τα φαρμακεία και η περίθαλψη που προσφέρουν στο σύνολο της, υπόκεινται σε νομοθετικά ρυθμισμένα υψηλά πρότυπα.
Αυτή είναι μια αρχή που θα πρέπει τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποτελεί ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας.

Διαφορετικά

Σύμφωνα με την ABDA, η διαφορετικότητα των συστημάτων Υγείας των κρατών - μελών θα πρέπει να διαφυλάσσεται και να γίνεται σεβαστή.
Διαμορφώθηκαν βάσει των ιδιαίτερων αναγκών τους και διαφέρουν μεταξύ τους σε βασικά σημεία.
Αυτό αφορά τόσο τον τρόπο χρηματοδότησής τους όσο και την οργάνωση και τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Τα τελευταία χρόνια - αναφέρουν οι Γερμανοί φαρμακοποιοί - έχει αυξηθεί σημαντικά η επιρροή που προσπαθεί να ασκήσει άμεσα ή έμμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση στις νομοθετικές ρυθμίσεις για το σύστημα Υγείας διαφόρων κρατών - μελών.
Εντός της Κομισιόν υπάρχουν διάφορες τάσεις για την διαχείριση των ελεύθερων επαγγελμάτων. Αντιπαρατίθενται η τάση για προώθηση τους από την μια με την τάση για απορρύθμισή τους από την άλλη.
Για μια μακροπρόθεσμα αποτελεσματική προώθηση των ελεύθερων επαγγελμάτων και την εξασφάλιση της σημασίας και της αναγκαιότητάς τους για την ευρωπαϊκή οικονομία, απαιτείται και είναι αναγκαία μια συνεπής ευρωπαϊκή πολιτική.
Αυτή η πολιτική θα πρέπει να αναγνωρίζει και να σέβεται τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε επαγγέλματος καθώς και τις καθιερωμένες δομές του.

Ελεύθερα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2003 έχει ορίσει τις βασικές πτυχές των ελεύθερων επαγγελμάτων.
Στα ελεύθερα επαγγέλματα στη Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες όπως Γαλλία, Αυστρία, έχει αποδειχθεί ότι το σύστημα αυτοδιοίκησης μέσω των συλλόγων είναι απόλυτα αποτελεσματικό.
Μέσω αυτού του μη γραφειοκρατικού και πρακτικού συστήματος τα ελεύθερα επαγγέλματα απολαμβάνουν και υπάρχουν βάσει της επικουρικότητας και απαλλασσόσουν το κράτος.
Νομιμοποιούνται, δε, να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τεχνική και ουσιαστική εμπειρογνωμοσύνη και στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου