ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ: Υπαγωγή σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                            Βαθμός ασφαλείας:
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(Ε.Τ.Α.Α.)
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27-10439 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ. Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ν.4331/2015 ΑΡΘΡΟ 39)

Προκειμένου να εκδοθεί διοικητική πράξη υπαγωγής ασφαλισμένου σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2016 ή αναδρομικά από 1/1/2015 και μέχρι 31/12/2016 πρέπει:

1) Να υποβληθεί αίτηση του ασφαλισμένου που να ζητά την κατάταξή του σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. (σχετ. η από 10/7/2015 ανακοίνωση της ιστοσελίδας μας)

2) Να πληρωθεί η τρέχουσα εισφορά μέχρι 31/7/2015, κατά παράταση της προηγούμενης λήξης της 30ης 6ου 2015.

3) Να μην υπάρχουν οφειλές κατά την υποβολή της αίτησης.

4) Επί ύπαρξης οφειλής να έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος (κατά την υποβολή της αίτησης) σε ρύθμιση και μάλιστα εξυπηρετούμενη.

Για το άρθρο 39 του ν. 4331/2015 εκκρεμεί έκδοση προβλεπόμενης από τον νόμο Υπουργικής απόφασης.
Τέλος σε περίπτωση αναδρομικής υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα επιστραφεί (συμψηφιζόμενη ) η διαφορά του 1ου εξαμήνου στον ασφαλισμένο.

Εξάλλου η συχνή ψήφιση νέων νόμων για το ασφαλιστικό και η συχνότατη αλλαγή αυτών δημιουργούν σοβαρά τεχνικά προβλήματα που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Το Ταμείο δυστυχώς έχει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μηχανογραφικών εφαρμογών που δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση των συνεχών αλλαγών .

Καταβάλλουμε πολλές προσπάθειες να ανατάξουμε παθογένειες ετών.

Ζητάμε την κατανόησή σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου