Δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για όλους τους κατοίκους της χώρας

Ένα απλό άθροισμα διάσπαρτων όσο και αδύναμων δομών και υπηρεσιών της συμβατικής εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας είναι το ισχύον σήμερα δεδομένο στη χώρα μας, το οποίο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας φιλοδοξεί να αντικαταστήσει με ένα πραγματικό εθνικό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με επίκεντρο το άτομο και την οικογένεια και με πεδίο εφαρμογής πρωταρχικά την ευρύτερη γειτονιά.
Το τελικό σχέδιο για την ανάπτυξη του ως άνω εθνικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παραδόθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης 17 Ιουνίου στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό από τον συντονιστή της αρμοδίας ομάδας εργασίας Αλέξη Μπένο. Το τελικό σχέδιο παρουσιάζει σήμερα κατ' αποκλειστικότητα η "Αυγή" της Κυριακής.
Με το σχέδιο της ομάδας εργασίας το κέντρο της παροχής της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μεταφέρεται, από τις μονάδες Υγείας του σημερινού Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) και τα Κέντρα Υγείας, δίπλα στον πολίτη, δηλαδή στη Μονάδα Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς στο αστικό περιβάλλον και στο Περιφερειακό Ιατρείο στο αγροτικό περιβάλλον.

Σε δεύτερο επίπεδο αναπτύσσεται η Μονάδα Αναφοράς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιοχής, στην οποία εντάσσονται οι λειτουργίες των μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ και των Κέντρων Υγείας.
Το λειτουργικό κύτταρο της ολοκληρωμένης παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι η Ομάδα Υγείας, με διεπιστημονική σύνθεση, ενώ στον θεσμό του οικογενειακού γιατρού περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνον γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι, οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι στη Μονάδα Υγείας της Γειτονιάς ή της περιοχής διαμονής του πολίτη, και μόνον αυτοί θα μπορούν να παραπέμπουν σε γιατρό άλλης ειδικότητας και σε άλλες δομές του δημοσίου συστήματος Υγείας.
Η πρόσβαση στο ΕΣΥ θα διασφαλίζεται με την εγγραφή και την ηλεκτρονική καταχώρηση των κατοίκων στις Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς / Περιφερειακά Ιατρεία της περιοχής τους, από όπου θα μπορούν να επιλέξουν τον οικογενειακό τους γιατρό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα είναι καθολική και ισότιμη για όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία διάκριση και χωρίς να απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη ή οικονομική επιβάρυνση, ενώ οι εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα είναι ενιαίες, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όπως ακριβώς σε ολόκληρο το ΕΣΥ της χώρας μας.
Σημειώνεται ότι το σχέδιο για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επεξεργάστηκαν και κατάρτισαν, υπό τον συντονισμό του Αλέξη Μπένου, οι Ιωάννα Αντωνιάδου, Αντώνης Κούτης, Χρήστος Λιονής, Θάνος Μυλωνέρος και Τάκης Παναγιωτόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου