Σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου για το υπουργείο Υγείας με απόφαση Κουρουμπλή

Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου για το υπουργείο Υγείας και τους φορείς που υπάγονται σε αυτό, προβλέπει απόφαση του Παναγιώτη Κουρουμπλή, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Σύμφωνα με την απόφαση, το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, συνεδριάζει δημόσια και αποτελείται από: 

α. Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας. 

β. Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

γ. Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. 

δ. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
Ένωση Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών/τριών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου