ΠΕΙΚ: Μηνυτήρια αναφορά από τις ιδιωτικές κλινικές για τους “συμψηφισμούς” του ΕΟΠΥΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με το από 10.3.2015 εξώδικό μας, είχαμε τονίσει προς την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις παράνομες διαχειριστικές τους ενέργειες σε σχέση με τα ληστρικά μέτρα του claw back και rebate. Ταυτόχρονα προβήκαμε σε παραστάσεις προς τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού. Επιδείξαμε κάθε καλή θέληση για επίλυση των διαφορών μας, οι οποίες (διαφορές μας) οφείλονται σε παράνομες ενέργειες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρνήθηκε καν να συζητήσει μαζί μας.

Μοναδικό καταφύγιο των αδικούμενων είναι η Δικαιοσύνη. Ως μέσο αυτοάμυνας, καταθέσαμε, την Παρασκευή 29.5.2015, μηνυτήρια αναφορά, ενώπιον του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατά παντός υπευθύνου. Με την αναφορά μας αυτή καταγγέλλουμε την παράνομη εφαρμογή των «συμψηφισμών» από την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο οποίος μας προκαλεί σκοπίμως ζημία, αφού:

α) μας παρακρατά φόρο εισοδήματος υπολογιζόμενο και επί των συμψηφισθέντων ποσών τον οποίο παρακρατά από τα λοιπά ποσά που οφείλει να μας καταβάλλει εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του, 

β) προβαίνει σε κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ επί ποσών τα οποία δεν υπόκεινται σε κρατήσεις, ωφελώντας το ανωτέρω ταμείο πολιτικών υπαλλήλων σε βάρος μας 

γ) ματαιώνει, με τις ενέργειες του και τις παραλείψεις του, την δυνατότητα αναζήτησης από εμάς του (καταβληθέντος από εμάς) Φόρου Προστιθέμενης Αξίας επί των τιμολογίων μας για ποσά τα οποία δεν έχουν καταβληθεί σε εμάς και ουδέποτε σκοπεύει να καταβάλλει (και τα οποία έχουν – με νομοθετική παρέμβαση- «επιστραφεί» στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), αλλά αντίθετα έχει «συμψηφίσει» (ενώ όφειλε να αναζητήσει και να μας επιτρέψει την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων προκειμένου να επιστραφεί ο ΦΠΑ που εμείς έχουμε καταβάλλει).

Ο κ. εισαγγελέας, άκουσε προσεκτικά τις αιτιάσεις μας και δεσμεύτηκε για την κατεπείγουσα εξέταση των καταγγελιών μας.

Σειρά των υπευθύνων λοιπών να λογοδοτήσουν και να δικαιολογήσουν (εάν μπορούν) την νομιμότητα των ενεργειών τους. Η ανοχή στην ανομία τελείωσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου