ΠΑΣΙΔΙΚ 24/06/2015 - Αίτημα άμεσης συνάντησης με τον Υπ. Υγείας

Αθήνα 24/06/2015
Αρ. Πρωτ.: 36
  Προς
Υπουργό Υγείας
κ. Παν. Κουρουμπλή

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
   Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
   Σε λιγότερο από μια εβδομάδα, εκπνέει η προθεσμία της πέμπτης ανανέωσης – παράτασης της πρώτης και μοναδικής σύμβασης που υπέγραψε η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τα Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια από την αρχή της συστάσεώς του τον Δεκέμβριο του έτους 2011, μέσω της οποίας οι ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής εξυπηρετούν απρόσκοπτα τους ασφαλισμένους του Οργανισμού σε ποσοστό πάνω από το 90%, με αμεσότητα, με αξιοπρέπεια, με αξιοπιστία αποτελεσμάτων και με τιμές οι οποίες δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 1991, τιμές που κοστίζουν στο κράτος, δηλαδή στους φορολογούμενους πολίτες, δυο με τρεις φορές λιγότερο εάν οι ίδιες εξετάσεις εκτελούνταν στις δημόσιες δομές.
   Υπογράψαμε μία συμφωνία (σύμβαση) την οποία δυστυχώς η Πολιτεία καταπάτησε πολλές φορές και σε πολλά σημεία της, με αποκορύφωμα την αυθαίρετη, αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική επιβολή τα δυο προηγούμενα χρόνια (2013 και 2014), των ληστρικών μέτρων της αυτόματης επιστροφής δαπανών (claw back) και των αναγκαστικών εκπτώσεων (rebate), περικόπτοντας με αυταρχικό τρόπο από τους παρόχους πάνω από το 45% και 50% αντίστοιχα των εσόδων τους, όχι των κερδών τους, όταν μάλιστα οι πάροχοι εργαστηριακής ιατρικής για να επιτελέσουν το ιατρικό τους έργο έχουν αυξημένα έξοδα λόγω της αναγκαστικής χρήσης αντιδραστηρίων και άλλων αναλώσιμων υλικών που αγγίζουν το 40% περίπου των εξόδων τους, χωρίς να υπολογίζουμε τις αμοιβές προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό και διοικητικό), τις ασφαλιστικές εισφορές, τα λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο, γραφική ύλη, κ.α.) και την αγορά, λειτουργία και συντήρηση πανάκριβων μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας. 
   Η παραπάνω συμπεριφορά της Πολιτείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μαζί με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων της περιόδου 2008-2011 πριν την δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την εξόφληση των οποίων ανέλαβε ο Οργανισμός, καθώς και των νεότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού μέχρι και σήμερα, έχουν φέρει τις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και της οικονομικής καταστροφής. 
   Για τους λόγους αυτούς αλλά και για άλλα σημαντικά θέματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των μονάδων μας, ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας, για να δρομολογήσουμε τις λύσεις εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων μας και θα διασφαλίσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την άψογη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού, ενώ θα αποτρέψουν την βέβαιη κατάρρευση των ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων, που θα έχει σαν συνέπεια την αδυναμία διενέργειας των αναγκαίων διαγνωστικών εξετάσεων στους Έλληνες πολίτες, πολλές από τις οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για την ίδια τους την ζωή, αφού οι δημόσιες δομές εργαστηριακής ιατρικής, στην πλειοψηφία τους, έχουν ήδη καταρρεύσει. Μετά τιμής       

    Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
   Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                Ιωάννης Καραμηνάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου