Δ.Τ. ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ 10-6-2015: Σε ποιές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία οι γιατροί του ΠΕΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΟΠΥΥ   (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ. 279-ΕΙΔ-2658
Κάνιγγος 19, Τ.Κ. 10677 Αθήνα - Τηλ.: 210-3845732  Fax: 210-3834869                                        www.poseypika.gr     e-mail: poseyp.pedy@gmail.com                                   

                                     Αθήνα, 10-6-2015

Αριθμ. Πρωτοκ. 27
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Την 8-6-2015 εκδόθηκε υπηρεσιακό έγγραφο υπογραφόμενο από τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κο Γ. Γιαννόπουλο, επικαλούμενο την δημοσίευση στο ΦΕΚ 429Γ/6-5-2015 της πράξης της 6ης ΥΠΕ ένταξης & κατάταξης στο ΕΣΥ, με το οποίο καλούνται οι γιατροί των Μονάδων ΠΕΔΥ να προβούν άμεσα έως την Παρασκευή σε κλείσιμο των ιδιωτικών ιατρείων τους.
Ενημερώνουμε τους γιατρούς των Μονάδων ΠΕΔΥ 6ης ΥΠΕ, ότι:

1. Όσοι έχουν ενταχθεί και υπηρετούν στις Μονάδες, διατηρώντας τα ιδιωτικά ιατρεία τους με βάση ισχύουσες  θετικές δικαστικές αποφάσεις, δεν υποχρεούνται επ’ ουδενί να κλείσουν τα ιατρεία τους. 

2. Καθήκον άμεσης προτεραιότητας για τα διοικητικά στελέχη των ΥΠΕ μαζί με την ηγεσία του Υπ. Υγείας, θα ήταν να μεριμνήσουν άμεσα για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και την πλήρη μισθολογική εξομοίωση των γιατρών που ήδη έκλεισαν τα ιατρεία τους από την 1η ημέρα εντασσόμενοι στο ΠΕΔΥ και οι οποίοι τελικά έχουν εξαπατηθεί, διότι δεν διαφαίνεται δικαίωση τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

3. Επειδή η εφαρμογή του μισθολογίου του ΕΣΥ χωρίς αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ιατρών του πρώην ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ θα έχει ως συνέπεια την μείωση του μισθού των ιατρών, ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους ΠΑΑ και τους υπηρετούντες με δικαστικές αποφάσεις ότι δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν κανένα έγγραφο στην υπηρεσία, (δεδομένου ότι η υπηρεσία είναι ενημερωμένη) μέχρι την αναγνώριση της προϋπηρεσίας με νομοθετική ρύθμιση.

Οι συνάδελφοι γιατροί καλούνται να ευθυγραμμισθούν με τις υποδείξεις της Ομοσπονδίας, όπως άλλωστε αποδεικνύει έως τώρα η δικαίωση όλων όσων ακολούθησαν τις συστάσεις της.


Για την Εκτελεστική Γραμματεία
 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ)


Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας
           

Παν. Ψυχάρης                                Αθ. Αποστολόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου