Δεν προβλέπονται επεμβάσεις, γυαλιά και αναπηρικά καροτσάκια για τους ανασφάλιστους!

Απολύτως χρήσιμη είναι η συμβολή των πολιτών στη διαμόρφωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων.
Εντοπίστηκαν ελλείψεις σε παροχές, όπως χειρουργικές επεμβάσεις, αναπηρικά καροτσάκια, γυαλιά όρασης και λοιπό ιατρικό υλικό!
Σταχυολογούμε εννέα παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν τεχνικά θέματα της απόφασης, η οποία έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να πάρει την οριστική της μορφή και να εκδοθεί στα μέσα Μαΐου.
  • Ελπίζω η διαδικασία έκδοσης του βιβλιαρίου να μην είναι πολύ χρονοβόρα. Το βιβλιάριο ανασφάλιστου που έβγαλα με τον προηγούμενο νόμο, χρειάστηκε να περάσουν τέσσερις μήνες μέχρι να το πάρω στα χέρια μου.
  • Ποιός αποζημιώνει και με ποιά διαδικασία αποζημιώνονται οι προμηθευτές τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και του ιδιωτικού όταν γίνεται χρήση των αναγκαίων υπηρεσιών; Με ευκολία μπορεί να πει κάποιος ότι τα δημόσια νοσοκομεία θα αποζημιωθούν συνολικά με ένα ετήσιο ποσό που θα κατανεμηθεί σε όλα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Με τους ιδιώτες προμηθευτές (φαρμακεία, εργαστήρια ή άλλους ιδιώτες που αναφέρονται στην απόφαση) πώς αυτό θα γίνει και από που θα προέλθει η πηγή της χρηματοδότησης, όταν είναι γνωστό ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να καλύψει τα δικά του έξοδα; Μήπως θα ήταν καλό να προβλεφθεί μια πρόσθετη πηγή (πρόγραμμα ΕΕ για ανασφάλιστους) και τη διαχείριση όπως και την αποζημίωση να την αναλάβει ο ΕΟΠΥΥ επίσης; Εξυπακούεται ότι απαιτούνται πρόσθετοι πόροι.
  • Στο άρθρο 10 επειδή μεταφέρεται η αρμοδιότητα έκδοσης βιβλιαρίου Υγείας ανασφάλιστου (ΒΥΑ) στους Δήμους, ως νέα αρμοδιότητα, πρέπει να αναφερθεί ότι συνοδεύεται και από την απαιτούμενη πίστωση.
  • Στο άρθρο 9 δεν περιλαμβάνεται το άρθρο 15 του ΕΚΠΥ με το παράρτημά του, για παροχή πρόσθετων ειδών όπως καροτσάκια αναπηρικά, οξυγόνο, κηδεμόνες, γυαλιά, ακουστικά βαρηκοΐας, τεχνητό στήθος, όπως επίσης δεν αναφέρεται με σαφήνεια η κάλυψη χειρουργικών επεμβάσεων.
  • Για τους μακροχρόνια ανέργους, από 29 ετών και άνω, που είχαν βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ μέσω του ΟΑΕΔ και έληξε η ασφάλεια τους λόγω ηλικίας, πρέπει η κάλυψη να συνεχίζεται για τουλάχιστον ακόμη έναν χρόνο. Το 90% δεν παίρνει επίδομα ανεργίας. Να έχουν έστω μία αξιοπρεπή ασφάλιση Υγείας.
  • Υπάρχουν παιδιά που έχουν κλείσει τα 25 δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους για διάφορους λόγους και δεν δικαιούνται ασφάλισης ως φοιτητές από το πανεπιστήμιο ούτε μπορούν να έχουν κάλυψη ως προστατευόμενα μέλη των γονέων. Θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλεψη και για αυτά.
  • Σε καμία περίπτωση τα ΚΕΠ δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον όγκο των δικαιούχων (2,5 εκατομμύρια), έτσι όπως αυτοί αποτυπώνονται στο αναρτημένο σχέδιο. Ειναι σαφές ότι τα ΚΕΠ μπορούν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένο και περιορισμένο αριθμό δικαιούχων. Άρα, πρέπει να επανακαθοριστούν οι κοινωνικές ομάδες που θα μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ.
  • Δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση έκδοση βιβλιαρίου Υγείας, καθώς η παροχή μπορεί να προκύπτει και μόνο από τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
  • Η γενίκευση των κριτηρίων σε όλες τις κοινωνικές ομάδες θα αποτελέσει παράγοντα που θα μεγιστοποιήσει τη λεγόμενη "μαύρη εργασία" Ελλήνων, κατοίκων ΕΕ, πολιτών τρίτων χωρών και αιτούντων ασύλου, καθώς θα υπάρχει εξασφαλισμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δεν θα υπάρχει πλέον το κίνητρο της ασφάλισης. Επιπρόσθετα όσοι χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές δεν έχουν κανένα λόγο πλέον να τις αποπληρώσουν. Αυτό φυσικά θα αποτελέσει και παράγοντα μείωσης των εσόδων των ασφαλιστικών Ταμείων που τόσος λόγος γίνεται για τη βιωσιμότητα τους.
Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση μπορεί να γίνει εδώ.
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου