ΕΟΠΥΥ: Οδηγία συνταγογράφησης παραπεμπτικού υπερήχου μαστών.

Θέτουμε υπ'όψιν σας ότι, στο εξής, σύμφωνα: 

α) με τις διατάξεις του Π.Δ. 157/1991 (ΦΕΚ 62/τ.Α'/30.4.1991) και συγκεκριμένα την περίπτωση: 

• ΧΧΓΛ/.ΥΠΕΡΗΧΟΙ. 

1.ΥΠΕΡΗΧΟΙ A-MODE και B-MODE για πλήρη εξέταση ανεξαρτήτως οργάνου 8,28 € καθώς και 

β) με το γεγονός ότι οι μαστοί αποτελούν ένα όργανο όπως οι νεφροί, οι ουρητήρες, οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες,  οι θεράποντες ιατροί οφείλουν να συνταγογραφούν ένα υπερηχογράφημα και για τους δύο μαστούς και εν συνεχεία οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας να το εκτελούν. 
Ως έναρξη ισχύος της παρούσης οδηγίας ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΗΓΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου