Παράταση συμβάσεων των ειδικευομένων. Διαβάστε τι ισχύει !

(Παράκληση να μην αντιγραφεί από άλλα blogs μόνο ως τίτλο και παραπομπή)
Πολλές οι ώρες αναζήτησης για την εύκολη αναπαραγωγή !
Υπάρχει μεγάλη συζήτηση τους τελευταίους μήνες για την παράταση των συμβάσεων των ειδικευομένων.
Πριν το Γενάρη του 2015 υπήρχαν ανανεώσεις των συμβάσεων για αρκετούς μήνες έως και χρόνια έως ότου να καλυφθεί η οργανική θέση με τον διορισμό του επόμενου εν αναμονή ιατρού. Ωστόσο, λόγω της μαζικής φυγής στο εξωτερικό των νέων συναδέλφων και την καθυστέρηση στον επόμενο διορισμό υπήρχε η δυνατότητα πολύμηνης παράτασης και ήταν μια καλή επιλογή τόσο για την κλινική όπου δεν αποδυναμωνόταν, όσο και για τον ιατρό που δεν θα εγγραφόταν άμεσα στο ταμείο ανεργίας.
Υπήρχε μια προσωρινή τροποποίηση τις  ισχύουσας νομοθεσίας με το υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/31-12-2014 (ΦΕΚ 27/2015 τ.Β΄) όπου όριζε  μόνο για ένα εξάμηνο την παράταση των συμβάσεων των ειδικευομένων.
Ωστόσο με το ΦΕΚ Β’ 408/24-03-2105 ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Ξανθός κατήργησε την  προηγούμενη υπουργική απόφαση και τροποποίησε το χρονικό όριο του εξαμήνου και τελικά η ισχύουσα νομοθεσία αναφέρει το  εξής:  
Β. το τέταρτο (4) εδάφιο της β. παραγράφου του κεφαλαίου ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  διαμορφώνεται ως ακολούθως:
  Ιατροί οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο εκπαίδευσης τους-εφόσον επιθυμούν και υφίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις-μπορούν επίσης να παραμείνουν με παράταση στην οργανική τους θέση.
  Η παρούσα τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ από 14 Ιανουαρίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου