ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με παραπεμπτικά που φέρουν την ένδειξη "ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΑΡΟΧΟ"

ΠΡΟΣ:
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Κοινοποίηση:

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ' 
Δ/νση Συμβάσεων ' Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δ/νση Πληροφορικής
Θέμα: «Σχετικά με παραπεμπτικά που φέρουν την ένδειξη ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΑΡΟΧΟ»


Σας ενημερώνουμε ότι παραπεμπτικά που φέρουν την ένδειξη «Δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτη πάροχο», σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Υ9/οικ.70521/14-08-2014 (ΦΕΚ 2243/Β'/18-08-2014), όπως τροποποιήθηκε με την 113385/31-12-2014, δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και συνεπώς δεν θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του e-dapy.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου