ΕΟΠΥΥ: Σύναψη Σύμβασης με ΙΕΕ στα πλαίσια του ελεγκτικού Έργου έτους 2013

Προς:
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ:
Γενικές κλινικές
Ειδικές παθολογικές κλινικές
Ψυχιατρικές κλινικές
ΜΧΑ-ΜΤΝ
ΚΑΑ
Ιδρύματα
Κέντρα διημέρευσης


Κατ' εφαρμογή του άρθρου 100, παρ. 6 του Ν.4172/2013 και της ΚΥΑ Υ9/οικ.85507/13.09.2013, ο έλεγχος της ορθής τιμολόγησης και του αναγκαίου της γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής που αφορά το 2013, έχει ανατεθεί σε Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας...» 

Οι εγκεκριμένες από τον ΕΟΠΥΥ ΙΕΕ είναι οι:

> Ένωση Εταιρειών Deloitte Business Solution AE - Deloitte. - Total Care Network AE

> Ένωση Εταιρειών PriceWaterHouse Coopers Business Solution AE -A<

> Ένωση Εταιρειών KPMG Σύμβουλοι ΑΕ - MednetHellas AE

> Ένωση Εταιρειών GrantThornton -ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ

> Ένωση Εταιρειών ΩΡΙΩΝ - ΣΟΛ - EXPERT OPINION

Καλείστε, όσοι Πάροχοι δεν έχετε συνάψει Σύμβαση με μια από τις άνω ΙΕΕ, για τον έλεγχο δαπανών του 2013, να προβείτε άμεσα σε σύναψη Σύμβασης, το αργότερο έως 17/04/2015. 

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να αποπληρωθούν οι ΙΕΕ, έτσι ώστε να υποβληθούν τα πορίσματα ελέγχου στους Παρόχους και στον ΕΟΠΥΥ. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναθεωρηθεί η συνέχιση της Σύμβασής σας με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου