Εγκύκλιος Ξανθού για παράταση θητείας ειδικευόμενων

Εγκύκλιο αναφορικά με την παράταση της θητείας των ειδικευομένων γιατρών, απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, στα νοσοκομεία της χώρας.
Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι εφεξής, ο ειδικευόμενος γιατρός θα έχει τη δυνατότητα (ανεξάρτητα αν έχει αποκτήσει τίτλο ειδικότητας, ή αν έχει λήξει η σύμβαση του με το νοσοκομείο) να παρατείνει τη θητεία του, εφόσον η οργανική θέση παραμένει κενή.
Ο ειδικευόμενος γιατρός θα παραμένει στη θέση του - με τις ίδιες αποδοχές - μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο γιατρό που θα καλύψει τη συγκεκριμένη θέση. 
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας, με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα υποστελέχωσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας και θα διασφαλιστεί η αδιατάρακτη και συνεχής παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες. 

Σχόλια