Η σταυροδοσία στις πρόσφατες εκλογές του ΠΙΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ -ΔΗ.Κ.Ι. 
ψήφοι 132 37,82%, 6 έδρες

Μιχαήλ Βλασταράκος ψήφοι 105
Κωνσταντίνος Κουτσοπουλος ψήφοι 69
Γρηγόριος Ροκαδάκης ψήφοι 62
Αναστάσιος Βασιαδης ψήφοι 57
Ιωάννης Χρονοπουλος ψήφοι 56
Κωνσταντίνος Γιανακόπουλος ψήφοι 54

επιλαχόντες
Παπανδρούδης Ανδρέας ψήφοι 51
Κωνσταντίνος Παπαπολυχρονιάδης ψήφοι 38
Πολύτου Μαλεβιτη Κωνσταντίνα ψήφοι 27
Πλατανησιώτης Νικόλαος ψήφοι 25
Αναγνωστόπουλος Λεωνίδας ψήφοι 25
Πανοηλιάς Ευάγγελος ψήφοι 20
Γκόλας Ευάγγελος ψήφοι 19
Γεωργιάδης Γεώργιος ψήφοι 14
Ζαφειράτου Σοφία ψήφοι 14

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΙΑΤΡΩΝ ΠΙΣ 
ψήφοι 76 21,77%, 3 έδρες 

Δημήτρης Βαρναβας ψήφοι 52
Μιχαήλ Ψαλτάκος ψήφοι 41
Παναγιώτης Ψυχάρης ψήφοι 31

ΕΝΟ.ΣΥ.-Α.Δ.Ι.Κ. 
ψήφοι 67 19,2%, 3 έδρες

Αθανάσιος Εξαδακτυλος ψήφοι 52
Άννα Μαστοράκου ψήφοι 41
Παύλος Καψαμπέλης ψήφοι 39

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΑΠΚΙ) 
ψήφοι 28 8,02%, 1 έδρα

Βλαδίμηρος Παναγιωτιδης ψήφοι 17

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) 
ψήφοι 27 7,73%, 1 έδρα

Χρήστος Παπαζογλου ψήφοι 22

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ- Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
(Α.Ρ.Σ.Ι.-Νυστέρι- Σχέδιο Β΄- Ανεξάρτητοι)
Νέοι Γιατροί-Κίνημα Νέων Γιατρών (ΚΙ.Ν.Ι.)
Ανεξάρτητη Ιατρική Κίνηση (Α.Ι.Κ.), 

ψήφοι 12 3,72%, 1 έδρα
Παναγιώτης Παπανικολάου 8

Σχόλια