Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ: Μηνιαία και ετήσια ηλεκτρονικά παραπεμπτικά αποκατάστασης - Ενημέρωση ελεγκτών

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση των ελεγκτών ιατρών σχετικά με την έγκριση των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών που περιέχουν τον κωδικό 080000049». 
Σχετ: το από 22-1-2015 e-mail αίτημα του κ. Καψαλάκη Ιωάννη αντιπροέδρου ΕΚΑΕ.

Μετά από τα προβλήματα που προέκυψαν στην εκτέλεση των παραπεμπτικών των Κ.Α.Α ημερήσιας νοσηλείας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκειά της αποθεραπείας-αποκατάστασης των ασθενών,
καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας της νόσου και το είδος της
θεραπείας. Ο αριθμός των συνεδριών δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως τις εξήντα (60) για πάθηση μέσου σταδίου και τις ογδόντα (80) για πάθηση προχωρημένου σταδίου.

Η διάρκεια των παραπεμπτικών αποθεραπείας-αποκατάστασης για εξωτερικούς ασθενείς
είναι:
      Μηνιαία από την έκδοσή τους και αναγράφονται
10 έως 12 συνεδρίες. Σ' αυτήν την περίπτωση παραπεμπτικών, εάν για κάποιο λόγο δεν εκτελεστούν όλες οι αναγραφόμενες συνεδρίες, το Κ.Α.Α. αποζημιώνεται μόνο γι αυτές που εκτελέστηκαν ενώ για τις υπολειπόμενες απαιτείται νέο παραπεμπτικό από τον θεράποντα ιατρό.
      Ετήσια από την έκδοσή τους και αναγράφεται το σύνολο των προβλεπόμενων συνεδριών, 60 ή 80 (ανάλογα την πάθηση). Σ' αυτήν την περίπτωση παραπεμπτικών, επιτρέπεται η τμηματική εκτέλεση του ίδιου παραπεμπτικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το eΔΑΠΥ (δηλ. μετά την πρώτη εκτέλεση επιτρέπονται και επόμενες εκτελέσεις μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των συνεδριών που έχουν συνταγογραφηθεί).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όλους τους ελεγκτές ιατρούς για τις ενέργειες της
αρμοδιότητάς τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΗΓΑΤΟΣ


Σχόλια