ΕΟΠΥΥ: Σύναψη Σύμβασης με ΙΕΕ στα πλαίσια του ελεγκτικού Έργου έτους 2013

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ.Σ.
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας:15123
Τηλ.:210 6871706-708
Fax:210 6871769
E-mail:president@eopyy.gov.gr
Αθήνα, 26.03.2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ: οικ 11461

Προς:

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ:

 Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια (Ιδιώτης –Εταιρεία)

 Γιατροί αμειβόμενοι κατά πράξη & περίπτωση

 Φυσικοθεραπευτήρια (Ιδιώτες-εταιρείες)

Κατ’ εφαρμογή:

1. του άρθρου 100, παρ. 6 του Ν.4172/2013 και της ΚΥΑ Υ9/ οικ.85507/13.09.2013, ο έλεγχος της ορθής τιμολόγησης και του αναγκαίου της γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής που αφορά το 2013, έχει ανατεθεί σε Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας...»

Οι εγκεκριμένες από τον ΕΟΠΥΥ ΙΕΕ είναι οι:

 ΈνωσηΕταιρειών Deloitte Business Solution AE – Deloitte. – Total Care Network AE

 ΈνωσηΕταιρειώνPriceWaterHouse Coopers Business Solution AE – Accurate Health Auditing & Consulting AE

 Ένωση Εταιρειών KPMG Σύμβουλοι ΑΕ – MednetHellas AE

 Ένωση Εταιρειών GrantThornton –ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ

 Ένωση Εταιρειών ΩΡΙΩΝ – ΣΟΛ – EXPERT OPINION

2. της υπ’ αριθ. 206/164/27.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΞ7Μ-23Α)
Απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ: «..τη διεκπεραίωση του ελέγχου των εντύπων παραστατικών και της εκκαθάρισης των λογαριασμών του 2013 των παρόχων υπηρεσιών υγείας (ΠΥΥ) που περιλαμβάνονται στο κατάλογο που ακολουθεί, από τις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ του ΕΟΠΥΥ και όχι από τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες (ΙΕΕ), όπως αρχικά προβλέπονταν.. Οι ιατρικοί – κλινικοί έλεγχοι των περιστατικών που κατάθεσαν προς αποζημίωση οι εν λόγω ΠΥΥ στον ΕΟΠΥΥ θα πραγματοποιηθεί από τις ΙΕΕ..»

3. της από 12/03/2015 ανακοίνωσης του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την οποία καλούνταν όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ , που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες:

 Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Ιδιώτες και εταιρίες)

 Γιατρών αμειβόμενων κατά πράξη και περίπτωση

 Φυσικοθεραπευτηρίων (Ιδιώτες και εταιρίες)

να προχωρήσουν άμεσα σε σύναψη σύμβασης με μία ΙΕΕ της επιλογής τους ή και μόνο με μια από τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ιατρικού – κλινικού ελέγχου και συγκεκριμένα:

 TOTAL CARE NETWORK A.E (τηλ: 210 6288000)

 ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING ΑΕ ( τηλ: 210 6425866)

 MEDNET HELLAS A.E (τηλ: 210 9307900)

 EXPERT OPINION (τηλ: 7669100)

για την υλοποίηση μόνο των ιατρικών – κλινικών ελέγχων των περιστατικών που κατέθεσαν το 2013.

Καλείστε, όσοι Πάροχοι δεν έχετε συνάψει Σύμβαση με μια από τις άνω ΙΕΕ, για τον έλεγχο δαπανών του 2013, να προβείτε άμεσα σε σύναψη Σύμβασης, το αργότερο έως 10/04/2015

Σε αντίθετη περίπτωση θα αναθεωρηθεί η συνέχιση της Σύμβασής σας με τον ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται ότι για την κατηγορία των γιατρών αμειβόμενων κατά πράξη και περίπτωση, η ανακοίνωση δεν αφορά τις περιπτώσεις γιατρών που υποβάλλουν για αποζημίωση στον ΕΟΠΥΥ μόνο ιατρικές επισκέψεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Σχόλια

 1. Αφορα και οσους δεν εχουν πραξεις τελικα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όταν γράφει κατά πράξη και περίπτωση μάλλον εννοεί τους κλινικοεργαστηριακούς που έχουν πράξεις ! Αυτό αντιλαμβάνομαι :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ:

  Σημειώνεται ότι για την κατηγορία των γιατρών αμειβόμενων κατά πράξη και περίπτωση, η ανακοίνωση δεν αφορά τις περιπτώσεις γιατρών που υποβάλλουν για αποζημίωση στον ΕΟΠΥΥ μόνο ιατρικές επισκέψεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου