Νέα ενότητα "Στοιχεία Ασφαλισμένου" από το σύστημα ΑΤΛΑΣ στην ηλ. συνταγογράφηση

Σας ενημερώνουμε ότι στην ενότητα "Στοιχεία Ασφαλισμένου" προστέθηκε η επιλογή "Στοιχεία Ασφαλιστικής Ικανότητας", μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στα στοιχεία ασφαλιστικής ικανότητας του ασφαλισμένου όπως αυτά παρέχονται από το σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Σχόλια