ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ "ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ"

Αθήνα 5/2/2015

Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δραστηριοποιήθηκε άμεσα και οι Έλληνες ιατροί περιμένουν την αποκατάσταση αδικιών και ρύθμιση εκκρεμοτήτων.

Χωρίς λοιπόν στρογγυλέματα και επιφανειακές συγκλείσεις που οδηγούν σε ευχολόγια και συνεπώς σε αδυναμία εφαρμογής πολιτικών και προώθησης σύγχρονων λύσεων σας ζητάμε να ασχοληθείτε σοβαρά με:

1) Το αδιέξοδο των νέων ιατρών, την ανεργία, τη μετανάστευση και τη χρηματοδότησή τους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για να ανοίξουν ιατρείο.

2) Τη χαρτογράφηση, τον έλεγχο παραγωγής των ιατρών και την πληρωμή με σωστές αμοιβές των ιατρών ΕΣΥ.

3) Την ενίσχυση ΕΣΥ ΠΕΔΥ με νέες αξιοκρατικές προσλήψεις, με διατήρηση σε προσωποπαγείς θέσεις όσων υπηρετούσαν στο ΙΚΑ τον Ιούνιο του 2011, 

με διατήρηση των ιατρείων εκείνων που εργάζονται με δικαςτικές αποφάςεις και δίνοντας πλήρη προνόμια ιατρού ΕΣΥ σε όσους έκλεισαν τα ιατρεία τους, 

4) Την κατάργηση clawback,rebate και πλαφόν με έλεγχο των ιατρών μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και των πρωτοκόλλων.

5)Την δίκαιη αντιμετώπιση ιατρών Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και την κατοχύρωση της ιατρικής υπογραφής.

6) Το δικαίωμα όλων να έχουν σύμβαση ή πιστοποίηση .

Πρέπει να συνεχιςτεί η συνεργασια με ιδιωτικά εργαςτήρια πρός διευκόλυνση των ασθενών.

Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια και εργαστήρια εξυπηρετουν με σύγχρονες εγκαταςτάςεις τους αςθενείς, σε μιά χώρα με 75000 ιατρούς εκ των οποίων 50000 εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ

Ευριπίδης Μπιλιράκης 
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής
Αντιπρόεδρος ΙΣΑ

Σχόλια