Μόνο από νοσοκομεία - ΠΕΔΥ η συνταγογράφηση φαρμάκων για τους άπορους πολίτες

Μόνον από δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), θα μπορούν να παίρνουν συνταγή και τα φάρμακά τους οι άποροι.
Όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του υπουργού Υγείας, οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας θα λαμβάνουν ηλεκτρονικές συνταγές για τα φάρμακά τους, με χρήση του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
Ο γιατρός θα καταχωρεί τα στοιχεία του ασθενούς σε ειδική φόρμα του συστήματος, επιλέγοντας ως ασφαλιστικό φορέα το “Ταμείο Πρόνοιας”.
Η εκτέλεση των συνταγών αυτών θα γίνεται μόνο από φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων.
Συγκεκριμένα, θα εκτελούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, στα οποία υπηρετούν οι ιατροί που έχουν προβεί στην συνταγογράφηση, καθώς και από τα νοσοκομεία αναφοράς στα οποία ανήκουν τα Κέντρα Υγείας όπου έχουν συνταγογραφηθεί τα σκευάσματα.

Κανόνες

Η εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής θα ακολουθεί τους λοιπούς κανόνες που ισχύουν και για το σύνολο των ασφαλισμένων.
Σε περίπτωση που το φαρμακείο του νοσοκομείου δεν διαθέτει απόθεμα για την πλήρη εκτέλεση της συνταγής, εκτελεί τη συνταγή μερικά και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος ακυρώνεται.
Θα μαρκάρεται, δε, ηλεκτρονικά η ένδειξη “στερείται” και ο ασθενής θα αποκτά δικαίωμα εκτέλεσης σε άλλο φαρμακείο νοσοκομείου.

ΑΜΚΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω είναι όλοι οι κάτοχοι “βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας” να διαθέτουν ΑΜΚΑ.
Στις περιπτώσεις οπου οι δικαιούχοι κατέχουν ήδη βιβλιάριο και δεν έχουν ΑΜΚΑ, τα νοσοκομεία πρέπει - για τελευταία φορά - να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους δικαιούχους προφορικά και ενυπόγραφα για την υποχρέωση τους να εκδώσουν ΑΜΚΑ.
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου