Απαντήσεις σε ερωτήματα για το plafond που ανακοινώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 16/12/2014
  Ύστερα από πολλά ερωτήματα που έχουμε δεχθεί θα θέλαμε να σας απαντήσουμε τα εξής:
   1. Οι νέοι συνάδελφοι (εντός τριετίας) στους οποίους ανακοινώθηκε ένα μικρό plafond, που καθιστά τα ιατρεία τους μη βιώσιμα πρέπει άμεσα να στείλουν αίτημα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για επαναπροσδιορισμό του ανώτερου ορίου τους. Έτσι ισχυροποιούμε και το αίτημα μας για σύσταση επιτροπής, προκειμένου να διορθωθούν οι αδικίες.
 2. Το ίδιο ισχύει και για συναδέλφους παλιότερους που έχουν λόγους να αμφισβητούν το plafond που έχουν, το οποίο προέκυψε από συγκεκριμένο τύπο για όλους.
 3. Αλλά και συναδέλφους που από το 2013 αύξησαν πολύ το τζίρο του εργαστηρίου τους και συνεπώς τα έξοδα τους.
   Οι παραπάνω αδικίες είχαν επισημανθεί και πάντα ήμασταν της άποψης ότι πρέπει να διορθωθούν άμεσα.

  Πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε να κάνουμε με κλειστό προϋπολογισμό και μειωμένο κατά πολύ σε σχέση με άλλες καλές εποχές.
   Με το plafond ανά πάροχο δεν περιμένουμε περισσότερα λεφτά από κάπου, απλά γλιτώσαμε χρόνο και επιπλέον κόστος εξετάσεων που πληρώναμε από την τσέπη μας και δεν πληρωνόμασταν, αφού  είχαμε claw back.
   Το δε plafond ανά περιφέρεια ή στη συνταγογράφηση που επιθυμούν κάποιοι συνάδελφοι, έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες επιστολές τι σημαίνει και ποια είναι η άποψη μας.
   Τέλος στην κατευθυνόμενη συνταγογράφηση.
   Τέλος στις πλασματικές εξετάσεις.
   Τέλος στη διαφθορά.

Ο Πρόεδρος                                     H Γενικός Γραμματέας
Κ. Μπεντεβής                                  Μ. Παπακωνσταντίνου

Σχόλια