Ποιοι ασφαλισμένοι μεταφέρονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ

Τις διατάξεις του νόμου 4525/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» με τις οποίες αλλάζουν τα δεδομένα για την απαλλαγή των νέων ασφαλισμένων (μετά την 1/1/1993) από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κοινοποίησε με εγκύκλιό του, ο υφυπουργός Εργασίας, Αντώνης Μπέζας, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Έως την ψήφιση του νόμου τον περασμένο Απρίλιο, εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και παράλληλα είχαν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα ή εργάζονταν με «μπλοκάκι», απαλλάσσονταν από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, αν ήταν έστω και μερικώς ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Με το νέο νόμο, για να χορηγείται απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ με την παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ, θα πρέπει ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει 25 ημέρες το μήνα πλήρους ασφάλισης στο ΙΚΑ.
Εάν κατά τη διάρκεια της παράλληλης απασχόλησης, ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών το μήνα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης.

Όσοι έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, επιλέγουν με δήλωσή τους τον ασφαλιστικό οργανισμό της επιλογής τους και στον εργοδότη εντός 6 μηνών, από το χρονικό σημείο κατά το οποίο δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στο δεύτερο φορέα. Αν ο ασφαλισμένος με παράλληλη απασχόληση, επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και αλλάξει εργοδότη, δηλαδή εάν απολυθεί από την επιχείρηση που απασχολείται και προσληφθεί από άλλη επιχείρηση, εφόσον μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα, από την απόλυση και μέχρι την επαναπρόσληψη, ενός ή περισσοτέρων μηνών, ακόμη και κενό διάστημα ημερών στον ίδιο μήνα υποχρεούται να υποβάλει δήλωση επιλογής φορέα εκ νέου εντός εξαμήνου.
Ο ασφαλισμένος, ο οποίος θα επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνεχίζει να εξαιρείται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και για το χρονικό διάστημα που απουσιάζει από τη μισθωτή εργασία του με επιδότηση, λόγω ασθενείας ή τακτική ανεργία ή λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονική άδεια ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών, εφόσον συμπληρώνει 25 ημερομίσθια το μήνα καθ' όλη τη διάρκεια των περιόδων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για την περίοδο που ο ασφαλισμένος τελεί σε επίσχεση εργασίας, εφόσον συμπληρώνει 25 ημερομίσθια το μήνα.
Η προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ − ΕΤAM δεν εξετάζεται για το μήνα κατά τον οποίο γίνεται η πρόσληψη, καθώς και για το μήνα κατά τον οποίο λήγει η εργασία και η ασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Για τους ενδιάμεσους μήνες της ασφάλισης στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα που ο μισθωτός απουσιάζει από την εργασία του με επιδότηση, λόγω ασθενείας ή τακτικής ανεργίας ή λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονικής άδειας ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών, ή λόγω απεργίας, με την προϋπόθεση ότι −συνυπολογιζόμενων των ανωτέρω − συμπληρώνονται 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα καθ' όλη τη διάρκεια των περιόδων αυτών.
Ειδικά, για το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους και προκειμένου για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση των 25 ημερών ασφάλισης, εφόσον ο εργαζόμενος έχει πραγματοποιήσει τον κατά περίπτωση πλήρη αριθμό ημερών ασφάλισης του μήνα αυτού.
Στους ασφαλισμένους αυτούς στους οποίους είχε χορηγηθεί εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή του ΟΑΕΕ έως και τις 6.4.2014 της απόφασης αυτής εξετάζεται, μετά τη χρονική λήξη της εξαίρεσης.
Οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται αναδρομικά από τον Απρίλιο, ενώ σχετική εγκύκλιο είχε εκδώσει τον περασμένο Ιούνιο και ο ΟΑΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου