Αναρτήθηκαν και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα του Σακχαρώδη Διαβήτη στην ηλ. συνταγογράφηση

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 22/12/2014 αναρτήθηκαν στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τα θεραπευτικά πρωτόκολλα του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (Ινσουλινοεξαρτώμενος Σακχαρώδης Διαβήτης), του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και του Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες τα φάρμακα του Σακχαρώδη Διαβήτη θα συνταγογραφούνται αποκλειστικά μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου.

Σχόλια