ΠΑΣΙΔΙΚ - Επίσχεση παροχής υπηρεσιών από 15/12/2014

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»
(ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.) - Πανεπιστημίου 56-Αθήνα,210-3306487
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»
(Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.)

Αθήνα, 03/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μετά από προγραμματισμένη συνέλευση των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι παραμένουμε σταθεροί στα αιτήματα μας και εάν μέχρι την Παρασκευή 12/12/2014 δεν έχουν υπάρξει εμπράγματες δεσμεύσεις από πλευράς Υπουργείου Υγείας και Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η επίσχεση θα ξεκινήσει την Δευτέρα 15/12/2014 με αόριστη διάρκεια.

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σχόλια