ΠΑΣΙΔΙΚ: Ανακοίνωση σχετικά με την επίσχεση

Αθήνα, 23/11/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Με την παρούσα ανακοίνωση σας παράσχουμε οδηγίες για το σύνολο των διεργασιών που οφείλουν να προβούν τα μέλη μας ενόψει της προαναγγελθείσας την 01/12/2014 έναρξης επίσχεσης αορίστου χρόνου παροχής των υπηρεσιών μας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
  Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν , αφενός στην καλύτερη δυνατή επικοινωνία προς την κοινωνία των λόγων που μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και αφετέρου στην νομική σας κατοχύρωση.
Ειδικότερα θα πρέπει από την Δευτέρα 24/11/2014 να προβείτε στις κάτωθι διεργασίες.
   1. Επικοινωνία Επίσχεσης
   α. Ανάρτηση στους χώρους αναμονής και γραμματειακής υποστήριξης της μονάδας σας της αφισέτας αναγγελίας της επίσχεσης ( επισυνάπτεται ) .
   β. Απόδοση της ενημερωτικής μας επιστολής μέσω των απαντήσεων των εξεταζομένων σας , στην οποία αναλύονται οι λόγοι της επίσχεσης ( επισυνάπτεται) .
2. Νομική κατοχύρωση
    Διαχείριση ραντεβού
Προτείνουμε όπως το τηλεφωνικό σας κέντρο, σε όσους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ  επιθυμούν να προγραμματίσουν ραντεβού από την 01/12/2014 και μετά, να τους παρέχει την κατωτέρω ενημέρωση:

" Αγαπητέ ασφαλισμένε, σας γνωρίζουμε ότι ο Σύνδεσμος των Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων καθώς και άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχουν ανακοινώσει από την 01/12/2014 επίσχεση αορίστου χρόνου παροχής υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Εάν η απόφαση αυτή δεν ανακληθεί μέχρι την ημερομηνία διενέργεια της εξέτασης σας , τότε θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε πέραν της συμμετοχής σας και το υπόλοιπο της αξίας των εξετάσεων σας όπως αυτές καθορίζονται από το κρατικό τιμολόγιο (ΦΕΚ ). " Η Γραμματειακή υποστήριξη του Συνδέσμου μας θα δέχεται το οποιοδήποτε ερώτημα ( μέσω fax ή e-mail ) που θα αφορά θέματα ή ενδεχόμενες απορίες , αναφορικά με την ανακοινωθείσα επίσχεση .
Σημείωση: Η ανωτέρω πρόταση μας προς εσάς για εφαρμογή κρατικού τιμολογίου γίνεται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δυσμενής οικονομική συγκυρία. Επιπλέον, ο κλάδος μας σεβόμενος την οικονομική συγκυρία της χώρας σας προτείνει να μεριμνήσετε και για εκείνους τους εξεταζομένους που χρήζουν διενέργειας ιδιαιτέρως ακριβών  και υψηλής διαγνωστικής αξίας  εξετάσεων , όπως μαγνητικής τομογραφίας και σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου , και αντί των τιμών ΦΕΚ,  να τους προσφέρονται σε τιμές κάτω του κόστους και ειδικότερα στη τιμή των 180 και 200 ευρώ αντίστοιχα , ούτως ώστε να μπορούν τόσο οι ίδιοι,  όσο και οι θεράποντες ιατροί τους, να προχωρήσουν στην διάγνωση και ενδεχομένως στην αναγκαία θεραπευτική αγωγή .  
       Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας          Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                     Βιοχημικός

Σχόλια