59 νέα πρωτότυπα, 300 νέα γενόσημα στο νέο δελτίο τιμών

Από τις 15 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, που εξέδωσε την Τετάρτη το υπουργείο Υγείας. 

Το νέο δελτίο περιλαμβάνει 59 νέα πρωτότυπα φάρμακα καθώς και περί τα 300 νέα γενόσημα ενώ συνοδεύεται και από διορθωτικό δελτίο τιμών για τα φάρμακα που υπήρχαν ενστάσεις. 

Σύμφωνα με την απόφαση, το νέο δελτίο τιμών θα ισχύσει  από 1ης Δεκεμβρίου για τους παρασκευαστές, τους συσκευαστές και τους εισαγωγείς. 

Αντίστοιχα, για τις φαρμακαποθήκες από 8 Δεκεμβρίου ενώ στα ιδιωτικά φαρμακεία και τους καταναλωτές θα «περάσει» στις 15 Δεκεμβρίου.

Σχόλια