Αυξάνεται στα τέσσερα χρόνια η διάρκεια ειδίκευσης στην Αγγειοχειρουργική

Στα τέσσερα χρόνια, από τα τρία που είναι σήμερα, διαμορφώνεται η διάρκεια εκπαίδευσης των ειδικευόμενων στην Αγγειοχειρουργική.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Iatronet, το υπουργείο Υγείας προωθεί σχετική διάταξη, έπειτα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), προκειμένου να καλυφθεί το εκπαιδευτικό κενό και η επάρκεια της ειδίκευσης των γιατρών.
Για τους ιατρούς που ήδη ειδικεύονται στη συγκεκριμένη ειδικότητα καθορίζονται μεταβατικές διατάξεις μετά από γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΣΥ.
Η προωθούμενη διάταξη προβλέπει τα εξής:
“Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 415/ 1994 ως εξής:
Αγγειοχειρουργική: Απαιτείται άσκηση επτά ετών.
Από αυτά: Δύο έτη Γενική Χειρουργική (Α΄ μέρος), τέσσερα έτη Αγγειοχειρουργική, δύο εξάμηνα εκ περιτροπής εκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική και στη Χειρουργική Θώρακος (β΄ μέρος).

Διορισμένοι

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίζεται ότι:
Οι ιατροί που είναι ήδη διορισμένοι σε χειρουργικές κλινικές και εκπληρώνουν το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης στη γενική χειρουργική και επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην Αγγειοχειρουργική:
α. Εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει δύο έτη ειδίκευσης στη Γενική Χειρουργική, μπορούν να διοριστούν σε Αγγειοχειρουργική κλινική για συνέχιση της εκπαίδευσής τους, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, σε τυχόν υπάρχουσα κενή θέση ή ακολουθώντας την υπάρχουσα σειρά προτεραιότητας.
β. Όσοι έχουν χρόνο ειδίκευσης πέραν των δύο ετών στη Γενική Χειρουργική κατά την έκδοση του παρόντος νόμου και επιθυμούν να ενταχθούν στις διατάξεις, ο χρόνος πέραν των δύο ετών στη γενική χειρουργική θα αφαιρείται από τον χρόνο της τετραετούς εκπαίδευσης στην αγγειοχειρουργική και θα ακολουθείται η τοποθέτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1.
γ. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραμείνουν για τρία χρόνια σύμφωνα με τον αρχικό διορισμό τους στη Γενική Χειρουργική και να συνεχίσουν την εκπαίδευση στην αγγειοχειρουργική σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον πρώτο διορισμό τους.

Βασική

Για όσους έχουν περατώσει την τριετή διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική και βρίσκονται στο στάδιο της αναμονής για τοποθέτησή τους σε Αγγειοχειρουργικές κλινικές, καθώς και για όσους ειδικευόμενους υπηρετούν ήδη σε Αγγειοχειρουργικές κλινικές ή Αγγειοχειρουργικές Πανεπιστημιακές Μονάδες, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μεταβάλλεται και υποχρεούνται να περατώσουν την εκπαίδευσή τους με τον ισχύοντα νόμο κατά τον διορισμό τους.
δ. Η νέα τοποθέτηση θα γίνεται μετά από αίτησή τους και βεβαίωση της οικείας κλινικής για τη συμπλήρωση της διετούς υπηρεσίας στη Γενική Χειρουργική.
Οι παραπάνω διατάξεις 2α έως και 2δ ισχύουν για ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος”.
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου