Στις 18-20 Δεκεμβρίου το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις πολιτικές της Υγείας

Αθήνα

Είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση, η οποία επιπολάζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα, καθώς και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία, την υγεία και την ιατρική περίθαλψη, έχει θέσει σε επανεξέταση το σύνολο των ζητημάτων της εθνικής πολιτικής υγείας και κυρίως της εξέλιξης και ανάπτυξης του υγειονομικού τομέα στην προσεχή περίοδο.

Οι πολιτικές περιστολής της δαπάνης για την υγεία έχουν -κατά κοινή ομολογία- εξαντλήσει τα όριά τους, ενώ η ρητορική και η δεοντολογική προσέγγιση εμφανίζονται ως μη παραγωγικές. Κατά συνέπεια, η θετικιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και ελέγχου της μελλοντικής εξέλιξης του υγειονομικού τομέα στην πορεία προς το 2020 είναι το πρώτιστο ζητούμενο στην παρούσα συγκυρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομέας Οικονομικών της Υγείας) με το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο επιχειρεί τη διατύπωση αξιολογικών ιδεών, κριτικών σκέψεων και τεκμηριωμένων προτάσεων, για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα -σε συνθήκες κρίσης- υπό το πρίσμα της (κοινωνικής) ισότητας, της (οικονομικής) αποδοτικότητας και της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας. 
Στο Συνέδριο συμμετέχει, εκπροσωπείται και συνεισφέρει το σύνολο των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση των θέσεων και την εισαγωγή, στη συζήτηση, των ζητημάτων της υγειονομικής μεταρρύθμισης, η οποία προαπαιτεί την ανάπτυξη κλίματος εθνικής και κοινωνικής συναίνεσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2014. 

Σε κάθε περίληψη που υποβάλλεται και εγκρίνεται, αντιστοιχεί οπωσδήποτε μία συμμετοχή με εγγραφή, με εξαίρεση την περίπτωση που ο συγγραφέας είναι ένας και έχει υποβάλει περισσότερες από μία περιλήψεις. 

Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις και συμπληρώνεται με πεζοκεφαλαία. Θα πρέπει επίσης να χωρίζεται σε 4 παραγράφους με τους εξής τίτλους: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

Φροντιστήρια (Προσυνεδριακά - 17 Δεκεμβρίου 2014)
1ο) Advanced health economics
2ο) Πρόσβαση των φαρμάκων στην αγορά (market access)
3ο) Οδηγίες για την υποβολή ερευνητικής συνεργατικής πρότασης με ειδική αναφορά στο Horizon 2020
4ο) Κανονιστικές υποθέσεις στη φαρμακευτική περίθαλψη (regulatory affairs)
5ο) Μεθοδολογία διαμόρφωσης κατευθυντηρίων οδηγιών και εκπαίδευση σε τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητάς τους και της σχετικής βιβλιογραφίας 6ο) Μεθοδολογία και εφαρμογές των κλινικών ελέγχων (clinical audit) 
7ο) Οικονομία του φαρμάκου και διαχείριση νοσοκομειακών προϋπολογισμών

Δικαίωμα συμμετοχής

* Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

** Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν τη φοιτητική ταυτότητα του πανεπιστημιακού ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Στην έγγραφή περιλαμβάνονται: 
- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
- Συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή και τη δεξίωση υποδοχής
- Είσοδος στην έκθεση
- Συνεδριακό υλικό
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης
- Διαλείμματα καφέ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.healthpolicycongress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου