Όρους βάζει ο ΕΟΠΥΥ στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Στα ιδιωτικά φαρμακεία διατίθενται ξανά τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), με τον ΕΟΠΥΥ, όμως, να θέτει ασφυκτικό πλαίσιο, με κριτήρια την ένταξη των ασθενών σε registries αλλά και την τιμή. Μόνο από τον ΕΟΠΥΥ τα ΦΥΚ για τους ανασφάλιστους.

Εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ο ΕΟΠΥΥ ξεκαθαρίζει πως οι φαρμακευτικές εταιρείες διατηρούν την δυνατότητα, εφόσον το αποφασίσουν, να διαθέτουν τα φάρμακα αυτά από ιδιωτικά φαρμακεία μόνον σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν ενταχθεί σε μητρώα (registries).

Μόνο που τα μητρώα ασθενών, των οποίων η δημιουργία έχει νομοθετηθεί εδώ και πολλούς μήνες, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί και άγνωστο είναι πότε και ποιος θα αναλάβει τη δημιουργία τους. Μόνο το μητρώο ασθενών για τους Διαβητικούς θα αρχίσει να δέχεται τις πρώτες πληροφορίες από τα τέλη του μήνα. 

Η απουσία των registries και μόνο μπορεί να καταστεί σημαντικό εμπόδιο στην πρόσβαση των ασθενών στα ΦΥΚ, ειδικά στις περιπτώσεις νόσων με μόλις 100 ασθενείς σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, τα φάρμακα με τιμή άνω των 3 χιλιάδων ευρώ θα χορηγούνται μόνο από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και δημοσίων νοσοκομείων, ενώ οι ανασφάλιστοι μπορούν να προμηθεύονται ΦΥΚ μόνο από τις δομές του Οργανισμού. 

Ακόμη, ορίζεται ανώτατο εκτέλεσης συνταγών των φαρμάκων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιημένος ισχύει, από τα ιδιωτικά φαρμακεία το ποσό των 20.000 Ευρώ ανά μία άδεια λειτουργίας φαρμακείου ανά μήνα.

«Αν και εκτιμούμε ότι σημαντικό ποσοστό των ΦΥΚ θα διατεθεί περιορισμοί τέτοιου είδους πρέπει να φύγουν», ανέφερε στο Virus ο Κ. Θεοδοσιάδης από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. «Το σύστημα πρέπει να χαλαρώσει, γιατί τα εμπόδια που τίθενται είναι πολλά. Δεν μπορεί να εναπόκειται στη βιομηχανία να αποφασίσει που θα διαθέσει το φάρμακο γιατί πρόκειται για υπόθεση που αφορά στη δημόσια υγεία», τόνισε και προειδοποίησε πως είναι απαράδεκτο να χρειάζονται ασθενείς να κάνουν χιλιόμετρα και να ταλαιπωρούνται για να προμηθευτούν τα φάρμακα τους.

Με την απόφαση του, ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει πως τα φάρμακα που προορίζονται μόνο για νοσοκομειακή χρήση χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών και σε περίπτωση αδυναμίας από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον, για ΦΥΚ ή ορφανά φάρμακα, που δεν εντάσσονται απαραίτητα στη 3816, ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να αποφασίζει την αποκλειστική διάθεση τους από τα φαρμακεία του. «Επισημαίνεται ότι όποιο φάρμακο έχει έως σήμερα δεσμευθεί για να διατίθεται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με απόφαση Προέδρου και δεν περιλαμβάνεται στα φάρμακα του Ν.3816/2010 εξακολουθεί να διατίθεται από τα φαρμακεία του Οργανισμού», σημειώνεται.

«Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να προεγκρίνει τη χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων με υψηλό κόστος κτήσης ή υψηλό ετήσιο κόστος θεραπείας, δια μέσου των επιτροπών του και να τα διαθέτει μέσω των φαρμακείων του. Επικαιροποιημένος κατάλογος με τα φάρμακα που απαιτούν προέγκριση και διατίθενται αποκλειστικά από τον ΕΟΠΥΥ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού», αναφέρει η Απόφαση του Οργανισμού.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ΦΥΚ δίνονται χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων, ενώ δεν εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τα rebates και τις εκπτώσεις των φαρμακείων.

«Στην περίπτωση χορήγησης από τα ιδιωτικά φαρμακεία των φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων η χρήση δύναται να ξεκινήσει στο Νοσοκομείο και να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, και όπως τροποποιημένος ισχύει, οι ΚΑΚ υπόκεινται στα ίδια rebates όγκου και εισαγωγής στον Θετικό Κατάλογο, που υπόκεινται τα υπόλοιπα φάρμακα που χορηγούνται δια μέσου των ιδιωτικών φαρμακείων, ενώ ειδικά για τα φάρμακα νέων δραστικών ισχύει επιπρόσθετη έκπτωση 5% για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ΕΟΠΥΥ επιβάλει πέραν του rebate της παρ. 1 της υπ’ αρ. οικ. 45001/22-05-14 Υπουργικής Απόφασης rebate τέτοιο ώστε η τελική τιμή αγοράς για τον ΕΟΠΥΥ να είναι αντίστοιχη με εκείνη που επιτυγχάνεται όταν προμηθεύεται το φάρμακο αυτό από τα φαρμακεία του, συμπεριλαμβανομένου στην τιμή προμήθειας και του επιπλέον rebate που καθορίζεται από τη σχετική υπουργική απόφαση, καθώς και όλων των εκπτώσεων που έχει επιτύχει ο ΕΟΠΥΥ στην προμήθεια των συγκεκριμένων φαρμάκων», καταλήγει.

Σχόλια