Στο ΣτΕ ο ΙΣΑ για τις διαγνωστικές εξετάσεις

Α) Όπως είναι γνωστό, στις 18.08.2014 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ Β’2243/18.18.2014) Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της οποίας καθορίστηκαν τα μέτρα ελέγχου συνταγογράφησης και εκτέλεσης των εργαστηριακών εξετάσεων. Ο ΙΣΑ απέστειλε από την πρώτη στιγμή την υπ΄αριθμ. πρωτ. 46191/20.08.2014 επιστολή του, τονίζοντας την αναγκαιότητα διορθώσεων που οφείλουν να πραγματοποιηθούν σχετικά με τα προβλεφθέντα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Την ανωτέρω επιστολή ακολούθησαν η υπ΄ αριθμ. 46380/29.08.2014 και η υπ΄αριθμ. 46672/09.09.2014. Μεταξύ άλλων επισημάναμε ότι πρέπει άμεσα να διευκρινισθεί η τελευταία παράγραφος του άρθρου 2 της υπ΄αριθμ. Υ9/οικ.70521/2014 Υ.Α. αναφορικά με την δυνατότητα συνταγογράφησης και εκτέλεσης διαγνωστικών εξετάσεων μετά την υπέρβαση του ατομικού ορίου ανά πάροχο.
          Στις 17.09.2014 ο ΕΟΠΥΥ σε απάντηση ερωτημάτων της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαστηριακών ιατρών, Βιοπαθολόγων, Κυτταρολόγων και Παθολογοανατόμων, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι δεν αποζημιώνονται μόνο τα παραπεμπτικά τα οποία φέρουν εμφανώς την δήλωση «ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΑΡΟΧΟ».
Σε συνέχεια λοιπόν όλων των ανωτέρω, ο ΙΣΑ ενεργώντας πάντα με αίσθημα ευθύνης και προστασίας έναντι των ιατρών δηλώνει ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στηριζόμενος στις Συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας της υγείας και του αναφαίρετου δικαιώματος άσκησης της εργασίας, προκειμένου να ακυρωθεί η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση, κατά το μέρος που προβλέπεται ότι τυχόν υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους.

Προφανώς σκοπίμως, στην ως άνω Υ.Α. δεν γίνεται καμία ειδική μνεία για τις υποχρεώσεις και δυνατότητες του εργαστηριακού και κλινικοεργαστηριακού γιατρού απέναντι στον ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ από την στιγμή που υπερβεί το όριο του πλαφόν και παύσει η αποζημίωση των εκτελουμένων εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την άμεση ανακοίνωση του ατομικού ορίου ανά πάροχο, καθώς και οδηγιών στην περίπτωση υπέρβασης αυτού.
Β) Περαιτέρω αναφορικά με το Παράρτημα Γ της ανωτέρω Υ.Α., ήτοι το αριθμητικό όριο συνταγογράφησης ανά ειδικότητα κλινικών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών, είμαστε κατηγορηματικοί ότι τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί έως σήμερα και δεν φέρουν την ένδειξη «ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΑΡΟΧΟ», οφείλουν να αποζημιωθούν προς τους παρόχους κανονικά. Από την στιγμή που θα εφαρμοστεί η ως άνω ρύθμιση και παραπεμπτικά φέρουν την ένδειξη «ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΑΡΟΧΟ» ο κάθε ιατρός θα έχει τις εξής δύο δυνατότητες: α) θα παραπέμπει τον ασθενή στις Δημόσιες δομές Υγείας, ώστε να πραγματοποιεί δωρεάν τις εξετάσεις του ή β) εφόσον ο ασθενής ενημερωθεί από τον γιατρό για την μη δυνατότητα εκτέλεσης των εξετάσεων που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και συναινέσει ως προς την αμοιβή του γιατρού, ο τελευταίος θα δύναται να αποζημιωθεί ιδιωτικά. Στην τελευταία αυτή περίπτωση προτείνεται ο γιατρός να φυλάσσει το συγκεκριμένο παραπεμπτικό προς διαφύλαξή του.
Διευκρινίζεται προς τα μέλη μας, ενόψει και των διάφορων αντιφατικών ανακοινώσεων από επαγγελματικές ενώσεις, οι οποίες μόνο σύγχυση έχουν επιφέρει, ότι η τελευταία ως άνω περίπτωσηΔΕΝ συσχετίζεται με το ατομικό όριο ανά πάροχο, αλλά με το αριθμητικό όριο συνταγογράφησης ανά ειδικότητα.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται για την απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργήματος των ιατρών – μελών του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                   ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου