Τ.Ε.Π. Ρόδου: Αύξηση προσέλευσης 67% - 9300 ασθενείς

Ρόδος 31 Ιουλίου 2014
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
(Τ.Ε.Π) Γ. Ν. Ρόδου
Διευθυντής: Δρ. Τριάντος Γεώργιος
Τηλ: 22410 80284, 22410 80281,
email: tep.rodos@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από την καταγραφή των περιστατικών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γ. Ν. Ρόδου προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Ιανουάριος – Ιούλιος 2013 19.250 ασθενείς

Ιανουάριος – Ιούλιος 2014 28.550 ασθενείς

Αύξηση προσέλευσης 67% - 9300 ασθενείς

Από τον Ιούλιο 2014 λειτουργεί το Αυτόνομο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με πέντε ειδικευμένους γιατρούς (δύο Παθολόγοι, δύο Χειρουργοί, ένας Ορθοπαιδικός), με παραμένοντα τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης στη νοσηλευτική υπηρεσία (αποχώρηση από το ΤΕΠ έξη νοσηλευτών και επικείμενη πιθανή αποχώρηση δύο ακόμη). Με δύο τραυματιοφορείς πρωϊνή βάρδια και δύο στις υπόλοιπες (απογευματινή και βραδυνή) που εξυπηρετούν και τα περιστατικά των επειγόντων και των κλινικών.

Στα παραπάνω προβλήματα προστίθενται και η μη προσέλευση ειδικευομένων ιατρών του παθολογικού και του χειρουργικού τομέα, με αποτέλεσμα την δυσκολία συμπλήρωσης των εφημεριών στο ΤΕΠ, λόγω της παράλογης πολιτικής στις προσλήψεις ειδικευομένων στο Γ.Ν. Ρόδου.
Στα επιπλέον προβλήματα προστίθεται και η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους επικουρικούς ιατρούς για κάλυψη θέσεων είτε στο ΤΕΠ είτε στις Κλινικές, λόγω μη εφαρμογής των σχετικών κινήτρων.

Από τα παραπάνω προκύπτει επιτακτική ανάγκη δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την συμπλήρωση του απαραίτητου νοσηλευτικού προσωπικού ( τριών τουλάχιστον νοσηλευτών και δύο τραυματιοφορέων) και γραμματειακής υποστήριξης πέραν από την απόλυτη αναγκαιότητα πρόσληψης ενός χειρουργού, ενός παθολόγου και ενός ορθοπαιδικού.

Με τις παραπάνω ελλείψεις δεν είναι εφικτή η λειτουργία του γραφείου διαλογής ασθενών, της βραχείας νοσηλείας και της γραμματείας του ΤΕΠ όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΠ.

Πέραν των ανωτέρω έχει ήδη κοινοποιηθεί αρμοδίως και η επείγουσα ανάγκη εξοπλισμού του Τμήματος προκειμένου να αντικατασταθεί τα ήδη υπάρχοντα από 12 ετίας.


Από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 Ο Διευθυντής

Τριάντος Γεώργιος –Χειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου