ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΠατρών: Πολιτική περιορισμού φαρμακευτικής δαπάνης ή ορθολογική πολιτική φαρμάκου;

Λάβαμε γνώση της υπ΄αριθμόν Υ9/οικ.53768/2014 (ΦΕΚ Β΄/1796/01.07.2014) Υπουργικής Απόφασης, όπου καθορίζονται τα μηνιαία όρια συνταγογράφησης δραστικών ουσιών ανά ιατρό, και τα οποία προσαρμόστηκαν ήδη στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των ιατρών.

Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν για τον καθορισμό των ορίων αυτών, μετά από τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων συνταγογράφησης του έτους 2013:

1. Επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των χρόνιων πασχόντων; Είναι το πενιχρό αυτό όριο ασφαλές για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας;

2. Γιατί δεν προβλέπεται εξαίρεση για χρόνιες παθήσεις με σημαντικό κόστος θεραπείας όπως πχ σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, οστεοπόρωση κ.λ.π.;

3. Λαμβάνουν υπόψη ιδιαιτερότητες του πεδίου εξειδίκευσης του εκάστοτε ιατρού και των ασθενών που τον επιλέγουν; Θα είναι σεβαστή από την πολιτεία, η σχέση ιατρού – ασθενούς;

4. Ποια θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών εξηγήσεων του κάθε ιατρού, σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου ορίου συνταγογράφησης; Ποια θα είναι ακριβώς τα κίνητρα και τα αντικίνητρα;

5. Μήπως ουσιαστικά «εξαναγκάζεται» ο θεράπων ιατρός να συνταγογραφεί «υποχρεωτικά» το φθηνότερο γενόσημο ώστε να μην υπερβεί το μηνιαίο όριό του, αδικώντας πιθανά την αξιόπιστη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία και ευνοώντας ξένα συμφέροντα αμφίβολης προέλευσης;

6. Ποιος αναλαμβάνει τελικά την ευθύνη εάν παρουσιαστούν επιπλοκές από την ελλιπή ή τροποποιημένη φαρμακευτική αγωγή;

7. Για πολλοστή φορά θα τεθεί ο χρονίως πάσχων ασθενής στην ταλαιπωρία να «επαιτεί» ουσιαστικά τη συνταγογράφηση φαρμακευτικής δαπάνης υψηλού κόστους;

Η πολιτική περιορισμού της φαρμακευτικής δαπάνης με λογιστικά μόνο κριτήρια χωρίς συνοδά διαρθρωτικά μέτρα, δεν επιτυγχάνει τελικά τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας με βάση τους επιστημονικούς κανόνες της ορθής πολιτικής φαρμάκου και εξυγίανσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αποτελεί τροχοπέδη στην ορθή άσκηση της ιατρικής και στον έλεγχο των μολυσματικών και των χρόνιων νοσημάτων.

Μετά από συλλογή των αντίστοιχων στοιχείων από τους θεράποντες ιατρούς, θα προκύψει αξιολόγηση της εφαρμογής και πιθανά θα εκκινηθούν νομικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη της ορθής λειτουργίας του ιατρικού επαγγέλματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΠ

Η Πρόεδρος          Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Σκρουμπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου