ΕΟΠΥΥ: Κατάθεση Φυσικών Παραστατικών

Λ. Κηφισίας 39-Μαρούσι 
Τηλ. 210 6871706-708 
Φαξ. 210 6871769 
Email. president@eopyy.gov.gr 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Κατάθεση Φυσικών Παραστατικών 
 
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικών με την υποχρέωση των Παρόχων για κατάθεση των φυσικών παραστατικών μέχρι και την εικοστή του επομένου μήνα, από του διαστήματος αναφοράς, σας ενημερώνουμε ότι: 
 
Ο ΕΟΠΥΥ κατανοώντας τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι Πάροχοι κατά την αρχική περίοδο εφαρμογής της διαδικασίας, οι οποίες δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή των φυσικών παραστατικών , αλλά και την ανάγκη εκκαθάρισης των ηλεκτρονικών υποβολών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αποδέχεται την υποβολή των φυσικών παραστατικών των Παρόχων, για προηγούμενους μήνες, κατά το διάστημα από 04/07/2014 μέχρι και την 14/07/2014, προκειμένου οι υποβολές να μην καταστούν εκπρόθεσμες. 
Αντίστοιχα θα αντιμετωπιστούν οι υποβολές και τα παραστατικά, που έχουν ήδη παραληφθεί, μέχρι την αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία. 

Στο εξής θα ισχύσει η υποχρέωση του 20/ημερου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
 
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου