Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των ασφαλισμένων στην ΕΕ και αυξάνεται σταθερά: το 2013 οι κάτοχοι αυτής της κάρτας αυξήθηκαν κατά 8 εκατομμύρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (+4 %).Η ΕΚΑΑ, η οποία εκδίδεται δωρεάν, εξασφαλίζει ότι ο πολίτης, κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής του στο εξωτερικό, έχει το δικαίωμα να λάβει την αναγκαία ιατρική περίθαλψη από το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας υποδοχής με τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος που αυτή συνεπάγεται για τους υπηκόους αυτής της χώρας.

Η ΕΚΑΑ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης σε άλλη χώρα .Τα νοσοκομεία που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν την ΕΚΑΑ. Πράγματι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ασθενείς που επιδεικνύουν την ΕΚΑΑ λαμβάνουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιούν τους επιστρέφονται χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις απόρριψης, οι οποίες προέκυψαν, γενικά, λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης των παρόχων ιατρικής περίθαλψης. Για τον λόγο αυτό, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη συνεχίζουν να ενημερώνουν τους επαγγελματίες του τομέα υγείας και τους πολίτες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της κάρτας. Σε περίπτωση που η ΕΚΑΑ δεν γίνει δεκτή, οι ασθενείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια αρχή υγείας της χώρας την οποία επισκέπτονται. Οι αριθμοί τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης είναι εύκολα προσβάσιμοι μέσω της εφαρμογής ΕΚΑΑ για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες. Σε περίπτωση νέας απόρριψης, οι ασθενείς θα πρέπει να ζητήσουν την υποστήριξη των αρχών υγείας της χώρας καταγωγής τους.

Τέλος, αν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, πρέπει να επικοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει τους ισχυρισμούς και να θέσει το ζήτημα στις αρχές της οικείας χώρας. Η Επιτροπή διερευνά τέτοιες περιπτώσεις και, αν κριθεί σκόπιμο, κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά οποιουδήποτε κράτους μέλους δεν εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση της EΚΑΑ. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η κάρτα εκδίδεται δωρεάν από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα της χώρας προέλευσής τους, χωρίς να χρειάζεται η καταβολή τελών σε ενδιάμεσους φορείς που προσφέρουν βοήθεια για την υποβολή της σχετικής αίτησης, όπως έχει αναφερθεί ότι συμβαίνει σε ορισμένες χώρες. Οι πολίτες θα πρέπει να αναφέρουν αυτές τις περιπτώσεις στον εθνικό φορέα ασφάλισης υγείας.

1 σχόλιο:

  1. Κατά την γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό να παρέχεται η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και συμφωνώ πολύ με το ποστ σας. Το γεγονός ότι δίδεται δωρεάν αυτή η ασφαλιστική κάρτα από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα νομίζω είναι η αιτία που αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές κάρτες κατά 8 εκ. σε ένα μόνο χρόνο! Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή