Το ΣτΕ λέει ναι στην Ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων

Το πράσινο φως για την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα να απορρίψει την προσφυγή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Να σημειωθεί ότι ο ΙΣΑ στην προσφυγή του, ζητούσε την ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης ως αντισυνταγματικής και παράνομης.
Οι σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν ότι η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν θίγει το υφιστάμενο σύστημα των γενικών εφημεριών των νοσοκομείων. Παράλληλα, υιοθέτησαν την άποψη που περιείχε η εισηγητική έκθεση του νόμου, σύμφωνα με την οποία «η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων αποβλέπει στην ενίσχυση του δημοσίου χαρακτήρα της υγείας και στην αναζωογόνηση του ΕΣΥ».

Εν τω μεταξύ, εφόσον η υπουργική απόφαση κρίνεται συνταγματική, περνάει και η πρόβλεψη της για τη δαπάνη στις ιατρικές επισκέψεις, τα χειρουργεία και τις άλλες επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της λειτουργίας των νοσοκομείων μετά το ωράριο, ενώ καθορίζεται και η πρόσθετη αμοιβή για τους γιατρούς.


Σχόλια