Κατάργηση θεώρησης βιβλιαρίων

Καταργείται άμεσα η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας ενώ δεν θα απαιτείται η προσκόμιση τους κατά την επίσκεψη σε νοσοκομεία ή άλλους φορείς υπηρεσιών υγείας.

Το πληροφοριακό σύστημα Άτλας που ενεργοποιήθηκε με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων (ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ) και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης, το οποίο θα συνδέεται και με τα πληροφοριακά συστήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ελέγχεται ηλεκτρονικά το δικαίωμα των ασφαλισμένων σε παροχές σε είδος.
Ακόμη οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεώνονται έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους, να αποστέλουν στην ΗΔΙΚΑ πλήρες αρχείο με το σύνολο των ασφαλισμένων -άμεσα και έμμεσα- δικαιούχων περίθαλψης, με την ένδειξη «ασφαλιστική ικανότητα και διάρκεια ισχύος αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου