Ανοιχτή πρόταση για τη λειτουργία των ΚΕΠΑ

του Γιάννη Ζαχάρου
Περί οργάνωσης της διεύθυνσης αναπηρίας

 1. Ανεξάρτητος οργανισμός με αυτόνομη διοίκηση.
2. Συμβουλευτική ομάδα από ιατρούς του ειδικού σώματος για να συναποφασίζονται με τη διεύθυνση ζητήματα που ενδεχόμενα προκύπτουν. Προτείνεται αυτή η ομάδα να μην είναι μόνιμη και να λειτουργεί όπως η επιστημονική επιτροπή του υπουργείου εργασίας για τα νομικά θέματα!
3. Κρίνεται σκόπιμος ο διαχωρισμός σε τρία τμήματα: Τμήμα προγραμματισμού, τμήμα ελέγχου και τμήμα δημοσίων σχέσεων.
            -το τμήμα προγραμματισμού θα πρέπει να είναι εκτός επικοινωνίας με τον οποιονδήποτε εμπλεκόμενο σε θέματα αναπηρίας (γιατροί, γραμματείς, κ.λ.π.) και θα επικοινωνεί ΜΟΝΟ με το τμήμα δημοσίων σχέσεων.
            - το τμήμα ελέγχου θα απαρτίζεται από ιατρούς που θα ελέγχουν ηλεκτρονικά αποφάσεις, θα κρατούν στατιστικά στοιχεία για γιατρούς που μετέχουν σε επιτροπές ΚΕΠΑ και θα έχουν τη δικαιοδοσία να προβαίνουν και σε εξωτερικούς ελέγχους (π.χ. για τη γνησιότητα ιατρικών πιστοποιητικών, για την εξακρίβωση γνησιότητας βεβαιώσεων νοσηλείας, κ.λ.π.) Είναι απαραίτητο να δοθεί η απαραίτητη νομική κάλυψη σε αυτήν την ομάδα ώστε να μπορεί να ελέγχει οποτεδήποτε τον οποιονδήποτε και να ενεργεί ωσάν να διαθέτει μία μόνιμη εισαγγελική εντολή.
            -το τμήμα δημοσίων σχέσεων θα αποτελείται από το τμήμα υποδοχής κοινού, το τμήμα επικοινωνίας με τους ιατρούς και το τμήμα που θα υποδέχεται συνδικαλιστικούς φορείς, θα μεσολαβεί μεταξύ υπουργείου εργασίας και της διεύθυνσης και της πρόνοιας και.... και .... και....! Θα συγκεντρώνει τις πιθανές απουσίες των ιατρών (π.χ. προγραμματισμένες άδειες) και γι' αυτό θα επικοινωνεί με το τμήμα προγραμματισμού.

Ιατροί ΚΕΠΑ

            Ιατροί από το ΠΕΔΥ θα πρέπει να απαρτίζουν το ειδικό σώμα αναπηρικών συντάξεων. Αυτό είναι το ιδεώδες καθώς:

            1. Οι ιατροί του ΠΕΔΥ εργάζονται ήδη για το κράτος.

            2. Οι ιατροί του ΠΕΔΥ είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν αλλά και να τιμωρηθούν (!) αν υπάρχει λόγος γι' αυτό.

            3. Τους ιατρούς του ΠΕΔΥ μπορείτε πιο εύκολα να τους συγκεντρώσετε και να τους εκπαιδεύσετε -όσους δεν έχουν εκπαιδευτεί ακόμη, ώστε να διευρύνετε τον αριθμό των συμμετεχόντων ιατρών στα ΚΕΠΑ.

            4. Για να εξοικονομηθούν χρήματα θα έπρεπε η διεύθυνση αναπηρίας να αποδίδει ένα προκαθορισμένο ποσό στις ΔΥΠΕ και αυτό να διανέμεται στους ιατρούς του ΠΕΔΥ που θα εργάζονται στα ΚΕΠΑ σαν μία πρόσθετη υπερωριακή αμοιβή, ώστε να πάψει να εξαρτάται το ποσό που διατίθεται από τα άτομα που εξετάζονται (αυτό δημιούργησε τις επανεξετάσεις ανά διετία, αυτό θα εξακολουθεί να δημιουργεί στους ιατρούς την ανάγκη να επανεξετάζουν τους ασφαλισμένους για να συντηρείται το πάσχων σύστημα των πολλών σε εκκρεμότητα περιστατικών και άρα των περισσότερων χρημάτων που θα μοιράζονται μεταξύ των). Η λογική της πρόσθετης αμοιβής ως υπερωριακή απασχόληση των ιατρών του ΠΕΔΥ πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί αλλά αυτό το θέμα δεν είναι της παρούσης).
            
            Είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος με τη χρησιμοποίηση ιδιωτών στις επιτροπές ΚΕΠΑ και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις όπου οι ιατροί του ΠΕΔΥ δεν θα επαρκούν ή δεν θα καλύπτουν τις ανάγκες όσο αφορά στις απαιτούμενες ειδικότητες. Οι ιατροί του ειδικού σώματος γνωρίζονται μεταξύ τους και ξέρουν ποιος είναι τι (όποιος κατάλαβε κατάλαβε). Η εισαγωγή ιδιωτών, μεταξύ των οποίων και παλιών ιατρών των ΚΕΠΑ, ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί μια ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ κλίκα ιατρών (κλίκα είπα και το εννοώ) που θα λυμαίνονται το θέμα "επιτροπές αναπηρίας". Εξάλλου ας μην ξεχνάτε ότι οι εισηγητικοί φάκελοι συμπληρώνονται από ιδιώτες ιατρούς ή από νοσοκομειακούς με ό,τι στραβλό συνεπάγεται αυτό, όπως έχει γίνει κατανοητό από την μέχρι τώρα κακή εμπειρία μας.

Προγραμματισμός επιτροπών

            Το πλάνο των ανά την Ελλάδα επιτροπών θα μπορούσε να γίνει κεντρικά και με καθορισμένες ημερομηνίες και αν και όταν υπάρξουν έκτατες ανάγκες (π.χ. συσσώρευση περιστατικών) τότε και μόνο τότε να σχηματίζονται έξτρα επιτροπές. Οι ανάγκες για το πόσες επιτροπές χρειάζονται σε κάθε περιοχή αλλά και η συγκρότηση των πινακίων μπορούν να υπολογίζονται (οι επιτροπές) και να συμπληρώνονται (τα πινάκια) από τα περιφερικά ΚΕΠΑ και αυτά να στέλνουν σχετικά υπομνήματα προς τη διοίκηση - όπως γινόταν τον παλιό -επίσης κακό- καιρό.

Π.χ. Θα μπορούσε εξ αρχής να καθοριστεί ότι κάθε Δευτέρα και Τρίτη ανά 15ήμερο θα γίνονται επιτροπές στην Καλαμάτα! Οι επιτροπές σε κάθε πόλη της επαρχίας θα μπορούσαν να είναι πάντα δύο ή τρεις και να είναι μικτές ώστε κανένα περιστατικό να μην αναπέμπεται. Για παράδειγμα, μία επιτροπή με ορθοπαιδικό, νευρολόγο και οφθαλμίατρο και άλλη μία με παθολόγο, καρδιολόγο και χειρουργό θα μπορούσαν να καλύψουν το σύνολο των αιτημάτων!

            Η προαναφερόμενη διαδικασία θα λύσει τα χέρια του τμήματος προγραμματισμού της διεύθυνσης αναπηρίας με το να ελέγχει δειγματοληπτικά αν ακολουθείται η σωστή σειρά των αιτημάτων, για πιο λόγο κάποιο περιστατικό εισέρχεται εμβόλιμα στο πινάκιο και να ζητεί επεξηγήσεις και, τέλος, με το να ασχολείται ΜΟΝΟ με τον καθορισμό των ομάδων ιατρών που θα μετακινούνται.

            Πιστεύω ότι είναι εφικτό οι μετακινήσεις εκτός Αττικής να διενεργούνται ΜΟΝΟ Δευτέρες και Τρίτες, ώστε:

α. Οι διοικήσεις των ΔΥΠΕ και οι εταιρείες των τηλεφωνικών ραντεβού θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι οι ιατροί του ΠΕΔΥ που συμμετέχουν στο ειδικό σώμα θα απουσιάζουν τις προαναφερόμενες ημέρες. Αν τύχει κάποιοι ιατροί να μην χρησιμοποιούνται σε επιτροπές θα ενημερώνονται οι ΔΥΠΕ για να τους χρησιμοποιούν σε ραντεβού -αυτό είναι πιο εύκολο από το αντίστροφο που γίνεται σήμερα.

β. Οι τριήμερες μετακινήσεις εκτός έδρας θα περιοριστούν σε "απώλεια" μόνο δύο εργάσιμων ημερών αντί για τρεις που είναι σήμερα.

γ. Ακόμη και σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν ιδιώτες ιατροί για να καλύψουν κάποια κενά, αυτοί θα κλείνουν το ιατρείο τους μόνο δύο αντί για τρεις ημέρες.

Περί πρακτικών προβλημάτων στη λειτουργία των ΚΕΠΑ

1. Οι επιτροπές θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως "επιστημονικά συμβούλια" -ΕΙΝΑΙ επιστημονικά συμβούλια-, ώστε να μην μπορεί κανείς εμπαθής να στρέφεται προσωπικά εναντίον των γιατρών της επιτροπής. Άλλωστε οι επιτροπές ΚΕΠΑ αποτελούν συμβουλευτικές ομάδες της διεύθυνσης αναπηρίας! Άλλωστε η ψήφιση ως νόμου του ΚΕΒΑ και η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ είναι ότι πιο διάφανο και ξεκάθαρο και αποκλείει την όποια εμπάθεια της επιτροπής.

2. Η απόφαση που λαμβάνει ο ασφαλισμένος δεν θα πρέπει να αναγράφει την ιατρική γνωμάτευση, γιατί αυτό καταστρατηγεί το νόμο περί ιατρικού απορρήτου. Η απόφαση θα μπορούσε να δίδεται όπως παλιά και η Πρόνοια καθώς και τα τμήματα συντάξεων να μπορούν να "βλέπουν" την πλήρη γνωμάτευση κατευθείαν από το ηλεκτρονικό σύστημα.

3. Πρέπει να καθοριστεί ένας maximum αριθμός περιστατικών που θα εξετάζονται από την επιτροπή και αυτό να μην μπορεί να το υπερβεί ΚΑΝΕΝΑΣ. Η δυνατότητα προσθήκης εμβόλιμων περιστατικών προς εξέταση είναι επιλήψιμη και δημιουργεί συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικής συναλλαγής μεταξύ των ασφαλισμένων που επείγονται να εξεταστούν και όσων εμπλέκονται στον προγραμματισμό των επιτροπών.

4. Η πληκτρολόγηση των αποφάσεων των επιτροπών γίνεται εκ των υστέρων και δεν μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα της απόφασης που παίρνει ο ασφαλισμένος στα χέρια του. Θα έπρεπε να πληκτρολογείται η απόφαση εντός της επιτροπής! Αυτό είναι εύκολο για την Αττική υπό την προϋπόθεση να μεταφερθούν οι επιτροπές στην Πειραιώς 181.
            Θα πρέπει στην Πειραιώς 181 να εργάζονται γραμματείς που έχουν γνώση (και ταχύτητα) στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτό μπορεί και θα πρέπει να ελεγχθεί σε μία συγκέντρωση αξιολόγησης των προσόντων των γραμματέων που θα εργάζονται εκεί. Κρίνεται σκόπιμο οι γραμματείς να αλλάζουν ανά εξάμηνο.
            Κάθε γραφείο επιτροπής θα δοθεί σε μία γραμματέα η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον υλικό εξοπλισμό (υπολογιστής, νόμοι και σχετικές εγκύκλιοι, στυλό, ταμπόν, κ.λ.π.).

5. Η έγκριση ή η απόρριψη μιας απόφασης έχει περάσει στα χέρια διοικητικών διευθυντών (!!!) που δεν είναι κατανοητό με ποια κριτήρια εγκρίνουν ή απορρίπτουν μια επιστημονική απόφαση. Πρέπει αυτή η διαδικασία να ελέγχεται από ιατρούς.
           
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΕΟΥ (για την Πειραιώς 181)
            Τα πινάκια καταρτίζονται από το ΚΕΠΑ, η διεύθυνση αναπηρίας καταρτίζει τις τριμελείς επιτροπές ιατρών και την ημέρα διεξαγωγής των επιτροπών θα στέλνεται από τη διεύθυνση αναπηρίας στον διευθυντή της Πειραιώς 181 το ποια τριμελής επιτροπή θα συνεργαστεί με ποια γραμματέα.
            Η επιτροπή συνεδριάζει και κάθε απόφαση πληκτρολογείται ενώπιόν της. Η οριστικοποίηση θα γίνεται από ελεγκτές ιατρούς που θα εδράζονται στη διεύθυνση αναπηρίας -στο τμήμα ελέγχου.
            Κάθε φορά που θα συνεδριάζουν οι επιτροπές θα παρίστανται στον χώρο και άλλοι τρεις ιατροί για το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν εκτάκτως κενά στη σύσταση των επιτροπών. Αν κάποιοι ιατροί "περισσεύουν" -θεωρητικώς θα περισσεύουν πάντα τρεις- θα τους ανατίθεται η κατ' οίκον εξέταση περιστατικών -ως εισηγητικές!
            Ο διευθυντής της Πειραιώς 181 θα έχει ως ρόλους: τον έλεγχο των γραμματέων (παρουσία, επιμέλεια γραφείων, πληρότητα σε αναλώσιμα), την καθαριότητα των χώρων, το κλείδωμα των γραφείων μετά το πέρας των εργασιών, την επίβλεψη των ιατρών που θα κάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο.
            Στην Πειραιώς 181 θα διατεθούν τρία αυτοκίνητα και τρεις οδηγοί.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

            Χρησιμοποιείστε ως "εσωτερικούς" συνεργάτες ιατρούς από όλες τις ειδικότητες -έναν από κάθε μία.
      Χρησιμοποιείστε ως ελεγκτές ομάδες ιατρών με προτεραιότητα στους "εσωτερικούς" συνεργάτες.
             Απομακρύνεται από τα ΚΕΠΑ όλους τους ιατρούς άνευ ειδικότητας -είναι νομικά επιλήψιμο.
              Βγάλτε μία ανοιχτή προκήρυξη "Εκδήλωσης επιθυμίας" μεταξύ των ιατρών του ΠΕΔΥ.  
           Επικοινωνήστε με τα περιφερικά ΚΕΠΑ και ζητείστε να σας γνωστοποιήσουν τις ανάγκες τους σε αριθμό επιτροπών (άνευ καθορισμό ειδικότητας, αφού στα περιφερικά ΚΕΠΑ θα στέλνονται μικτές επιτροπές) και σε αριθμό γραμματέων. Με τις κινήσεις αυτές θα μπορούμε να ελέγξουμε τις ανάγκες μας σε επιπλέον αριθμό ιατρών και τις ειδικότητες αυτών.  
            
Αυτά περί ΚΕΠΑ! Τα υπόλοιπα και τις λεπτομέρειες.... τα αφήνω στα χέρια των "ειδικών"!

1 σχόλιο:

  1. Ανήκω στους ιατρούς ελέυθερους επαγγελματίες που έχουν συνάψει σύμβαση έργου με το ΚΕΠΑ. Τόσο εγώ όσο και συνάδελφοι μου που έχουν συμβληθεί με το ίδιο καθεστώς, είμαστε νέοι ιατροί, χωρίς βεβαίως ΕΟΠΥΥ και αποκλεισμένοι απο οποιαδήποτε σύμβαση με ασφαλιστικό φορέα. Στην προσπάθειά μας να επιβιώσουμε στις αντίξοες συνθήκες, δείξαμε ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη προκήρυξη του ΚΕΠΑ. Εκπαιδευτήκαμε και παρέχουμε περιστασιακά τις υπηρεσίες μας με υπευθυνότητα, επιστημονική αρτιότητα και ενδιαφέρον για τον ασφαλιζόμενο. Με εκπληξή μου, διαβάζω στο άρθρο -γνώμη σας να μας αποκαλείτε ¨ μια ανεξέλεγκτη κλίκα ιατρών που λυμαίνεται την αναπηρία"!!! Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για άλλη μία γνώμη που επιθυμεί τον αποκλεισμό των νέων ιατρών απο οποιονδήποτε ιατρικό χώρο αλλά για μια κακοήθη και αντισυναδελφική προσβολή και μικρότητα, που δεν βασίζεται σε κανένα στοιχείο, παρά μόνο στην παρελθούσα εμπειρία σας απο το σύστημα που η γενιά σας δόμησε και εξυπηρέτησε με τον τρόπο ακριβώς που περιγράφετε. Λυπάμαι. athanasiapan@yahoo.gr

    ΑπάντησηΔιαγραφή