185 ενστάσεις για θετικό και αρνητικό κατάλογο συνταγογράφησης

“Μπαράζ” ενστάσεων από φαρμακευτικές εταιρείες για ένταξη των σκευασμάτων τους στον θετικό και τον αρνητικό κατάλογο συνταγογράφησης, έχει δεχθεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, έχουν υποβληθεί 185 ενστάσεις, οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν στις 20 Ιουνίου στη δεύτερη συνεδρίαση της δευτεροβάθμιας επιτροπής ενστάσεων.
Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Δημήτρης Λιντζέρης, η επιτροπή θα εξετάσει τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι και τις 10 Απριλίου και θα εξετάσει τις ενστάσεις που αφορούν τρεις δημοσιεύσεις ισάριθμων καταλόγων (ΦΕΚ 329, 572 και 740).
Στην περίπτωση που κάποιες ενστάσεις δεν έχουν περιληφθεί στο σχετικό κατάλογο (παρατίθεται πιο κάτω), η διοίκηση του ΕΟΦ καλεί τις εταιρείες να τις στείλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση amargianou@eof.gr, μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνίου και ώρα 12 το μεσημέρι.

Ανατιμολόγηση

Η διοίκηση του ΕΟΦ κάνει λόγο και για καθυστερήσεις και λανθασμένες υποβολές από εταιρείες, κατά την υποβολή φύλλων έρευνας και στοιχείων, στο πλαίσιο της επικείμενης ανατιμολόγησης.
Έτσι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής παρατείνεται έως την Παρασκευή 20 Ιουνίου.
Η υποβολή των εν λόγω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση των κωδικών πρόσβασης που δόθηκαν στις εταιρείες.
Η εισαγωγή στοιχείων δεν είναι δυνατή από το σύστημα με την χρήση των παλαιότερων κωδικών (εφαρμογής πωλήσεις - αποθέματα) που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της ανατιμολόγησης του περασμένου Φεβρουαρίου.

Επιπλέον Πληροφορίες

Σχόλια