Αξιολόγηση στην Υγεία: Σε διαρκή κινητικότητα το 15% του προσωπικού

Αλλάζει ο χάρτης στην ιεραρχία των εργαζομένων στην Υγεία.
Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων επιφέρει σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις, με το 30% των προϊσταμένων να χάνουν τη θέση τους, εξαιτίας της χαμηλής βαθμολόγησης.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας εργαζομένων στην Υγεία (ΠΟΕΔΗΝ), η οποία έχει προκηρύξει για την Τετάρτη 24ωρη πανελλαδική απεργία, οι αλλαγές που θα επέλθουν με το νέο σύστημα αξιολόγησης είναι οι εξής:
Τουλάχιστον το 15% των υπαλλήλων του κάθε φορέα κατατάσσεται στους βαθμούς από 1 έως 6,9.
Στους υπαλλήλους που βαθμολογούνται με βαθμό από 1 έως 6,9, αποσυνδέεται η οργανική θέση από το φορέα “που πήρε κάτω από τη βάση”.
Τίθενται σε διαρκή κινητικότητα και συστήνουν τη νέα δεξαμενή διαθεσιμοτήτων - απολύσεων στο δημόσιο.
Ο νόμος προβλέπει μέτρα για τη βελτίωση της υπηρεσιακής επάρκειας των εν λόγω υπαλλήλων.
Μέχρι 25% των υπαλλήλων κατατάσσεται στους βαθμούς 9 και 10 και συστήνουν τη νέα λίστα από την οποία θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων.

Προϊστάμενοι

Το 30% των σημερινών προϊσταμένων υποχρεωτικά βαθμολογούνται κάτω του βαθμού 8,9.
Χάνουν, έτσι, τη θέση τους, ανεξαρτήτως τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Αξιολογητές για τους υπαλλήλους είναι οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων (εισήγηση προϊστάμενου τμήματος και αξιολόγηση από τον διευθυντή της υπερκείμενης οργανικής μονάδας) και για τους προϊσταμένους, οι διοικητές των νοσοκομείων, κατόπιν εισήγησης των διευθυντών.
Η συνέντευξη εξασφαλίζει μόρια σε ποσοστό 50% έως 70% των συνολικών μορίων, για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
Διενεργείται από επιτροπή συνεντεύξεων η οποία ορίζεται από τον υπουργό Υγείας, με τη συμμετοχή στην επιτροπή ιδιώτη εμπειρογνώμονα.

Πιέσεις

Το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ προειδοποιεί ότι επιχειρείται η κομματική χειραγώγηση της δημόσιας διοίκησης, καθώς οι σημερινοί προϊστάμενοι - σχεδόν στο σύνολό τους - εκτελούν καθήκοντα με ανάθεση από τους διοικητές και είναι ευάλωτοι σε κομματικές - πολιτικές πιέσεις.
Ανακατανέμεται το ίδιο μισθολογικό κόστος με την καθιέρωση ατομικών μισθών. Θα μειώνονται οι μισθοί των υπαλλήλων με χαμηλό βαθμό και τα χρήματα.
Με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο μειώνεται 1,3 δισ. ευρώ και η βαθμολογική - μισθολογική προαγωγή στους βαθμούς του νέου μισθολογίου (ν.4024/2011) παγώνει έως τουλάχιστον τέλους του έτους 2016.
Επίσης, προβλέπει 97.000 αναγκαστικές αποχωρήσεις από το δημόσιο (διαθεσιμότητες - απολύσεις).
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Σχόλια