Παράταση ισχύος των βιβλιαρίων ασθένειας ΤΥΔΚΥ και ΕΤΑΑ δικηγόρων

Την παράταση ισχύος των βιβλιαρίων ασθένειας του ΟΠΑΔ και του ΕΤΑΑ Δικηγόρων Αθήνας, ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Με απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 η ισχύς των θεωρημένων για το έτος 2013 βιβλιαρίων όλων των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ.

ΕΤΑΑ

Με άλλη απόφαση, παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2014 η ισχύς των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΕΤΑΑ), τα οποία φέρουν σφραγίδα θεώρησης του έτους 2013.

Σχόλια