Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εξειδίκευση στη Μικροβιολογία

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία, υπέγραψε την Τετάρτη ο υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας.

Με το νομοθέτημα τροποποιούνται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 386 του 1995.

Δίνεται πλέον η δυνατότητα να διευρυνθεί ο αριθμός των εξειδικευμένων στην Κλινική Μικροβιολογία ιατρών βιοπαθολόγων (πρώην μικροβιολόγων).

Εφόσον πληρούν τις νέες προϋποθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις απαραίτητες εξετάσεις για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου εξειδίκευσης.

Σύμφωνα με τον κ. Μπέζα, με την τροποποίηση που επιφέρει το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, δίνεται λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, με δεδομένο ότι έχουν παρέλθει 19 χρόνια από την έκδοση του 386/1995. 

Σήμερα, ο αριθμός των εξειδικευμένων στην Κλινική Μικροβιολογία ιατρών δεν επαρκεί, οι ανάγκες παροχής εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών έχουν αυξηθεί.

Οι πρώτοι που απέκτησαν τη σχετική εξειδίκευση μέσω μεταβατικών διατάξεων έχουν αποχωρήσει από το ΕΣΥ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής στελέχωση των νοσοκομείων.

Σχόλια