14 05 2014 Συμβάσεις με Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες

Αθήνα, 14/05/2014
Ενημερωτικό Σημείωμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε μετά την έκδοση του Ν. 4172 (άρθρο 100) οι συμβεβλημένοι ιδιώτες πάροχοι υγείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν την υποχρέωση της σύναψης σύμβασης με Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες οι οποίες να έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Υ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των υποβληθεισών δαπανών των παρόχων αυτών για το έτος 2013.

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μέσω των θεσμικών μας οργάνων (Ιατρικοί Σύλλογοι, Επαγγελματικές ενώσεις και Ομοσπονδίες) καταφέραμε να μειώσουμε τις οικονομικές απαιτήσεις των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών από 5% που ξεκίνησαν σε ορισμένες περιπτώσεις επί του ελεγχόμενου ποσού, στο τελικώς προταθέν 0,45%, 0,50% και ανάλογα με την εταιρεία, για να γίνει ο ειδικός ιατρικός/κλινικός έλεγχος, δεδομένου ότι ο λογιστικός συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από τη διαπραγμάτευση που είχαμε με το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό.

Κατόπιν των ανωτέρω σας κοινοποιούμε τις προσφορές των ελεγκτικών εταιρειών για την δική σας κατά περίπτωση απόφαση.


SOL - ORION - Expert Opinion (Μορφή pdf)

TCN (Μορφή pdf)

ACCURATE (Μορφή WORD)

MedNet(Μορφή pdf)


Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                                                  Ι. Κλεινάκης

Σχόλια