Υπουργείο Υγείας: Αποφεύγουμε τα γενόσημα από την Ινδία με τις νέες ασφαλιστικές τιμές των φαρμάκων...

Η νέα νομοθετική διάταξη για τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμακευτικών σκευασμάτων στην χώρα μας, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τον ορισμό των νέων ασφαλιστικών τιμών, συγκρατεί τις ασφαλιστικές τιμές σε ένα ικανό ύψος, προκειμένου να μην πάνε πολύ παρακάτω, με ταυτόχρονη περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων, και, έτσι, να αποφύγει η Ελλάδα τις εισαγωγές γενοσήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων από την Ινδία"...

Αυτό υποστηρίζουν στο ygeia360.gr στενοί συνεργάτες του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τον θόρυβο σχετικά με την νέα εκτόξευση της οικονομικής συμμετοχής των ασφαλισμένων για την προμήθεια των φαρμάκων τους, και συμπληρώνουν:
"Ο ασφαλισμένος έχει πάντα τη δυνατότητα να επιλέγει εκείνα τα γενόσημα φαρμακευτικά σκευάσμστα από το ιδιωτικό φαρμακείο τα οποία έχουν λιανική τιμή ίση ή πολύ κοντά στην ασφαλιστική τιμή και όχι πρωτότυπα η off patent σκευάσματα ή γενόσημα με πολύ υψηλότερες τιμές από την ασφαλιστική τιμή".

Σχόλια