Οι προτάσεις της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τον εξορθολογισμό των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
Κο Κοντό Δημήτριο

03/04/2014
Κε Πρόεδρε, 

Η Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών (ΠΕΔ) συνεδρίασε σήμερα 2/4/2014 κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΠΙΣ Μιχάλη Βλασταράκου και στην οποία πλην των μελών της επιτροπής συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.

Μετά από τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας για ανεύρεση λύσης σχετικά με την επιβολή πλαφόν ανά πάροχο ώστε να πληρώνονται οι ιατροί για κάθε εξέταση που εκτελούν, ακολούθησε διήμερη διαβούλευση των επαγγελματικών σωματείων με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ Γαρύφαλλο, κατά την οποία διαπιστώθηκε απόκλιση απόψεων μεταξύ των παρόχων.

Ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ επίσημη γνωστοποίηση των υποβληθέντων δαπανών για το 2013 και πρώτο δίμηνο του 2014 και των προϋπολογισμένων δαπανών του Οργανισμού με σαφή διαχωρισμό των επιμέρους κωδικών.

Οι προτάσεις της ΠΕΔ στον ΕΟΠΥΥ για τον εξορθολογισμό των δαπανών, τον περιορισμό της εργαστηριακής δαπάνης και την αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων του Οργανισμού προς τους παρόχους είναι οι ακόλουθες:

1. Μέτρο περιορισμού της συνταγογράφησης εξετάσεων και ιατρικών πράξεων αποτελεί η εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλλων στην αναγραφή εξετάσεων που αρχικά θα αναρτηθούν υπό την μορφή κατευθυντήριων οδηγιών μέχρι αυτές να ενσωματωθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, με κλειστό προϋπολογισμό ανά ειδικότητα και γεωγραφική περιοχή επιμερισμένο σε δωδεκατημόρια. Θέση της επιτροπής είναι ότι ο οποιοσδήποτε έλεγχος πρέπει να στηρίζεται σε αμιγώς επιστημονικά κριτήρια και όχι λογιστικά. 

2. Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού ανά περιφέρεια ή νομό με επιμερισμό ανά πάροχο με επιτήρηση των κανόνων θεμιτής συνταγογράφησης από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. 

3. Άμεση εφαρμογή ηλεκτρονικής κάρτας υγείας ασθενούς και διαγνωστικών/ θεραπευτικών πρωτοκόλλων. 

4. Γραπτή δέσμευση για τήρηση χρονοδιαγράμματος πληρωμής τρεχουσών (2014) και ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ (2011-2013). Η στάση πληρωμών για το τελευταίο τετράμηνο του 2013 και οι επιβληθείσες παράνομες αντισυμβατικές επιστροφές χρήματος (clawback, rebate) είναι καταδικαστέες και καταπολεμούνται με νομικές ενέργειες. 

Ενημέρωση για προϋπολογισμό ΕΟΠΥΥ

Η προφορική ενημέρωση των μελών της Επιτροπής που παρευρέθηκαν στις συναντήσεις του ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τον φετινό ετήσιο προϋπολογισμό έχει ως εξής: Συνολικό ποσό 300 εκατ. που περιλαμβάνουν εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και η δαπάνη για την πρωτοβάθμια (ανοιχτή περίθαλψη) των κλινικών.

Όταν οι δαπάνες του Ιανουαρίου του 2014 ήταν συνολικά 77 εκ και ο Φεβρουάριος του 2014 κινήθηκε σε ίδιους ρυθμούς, καθίσταται σαφές ότι από τις αρχές Μαρτίου τα 150 εκατ που αφορούν το πρώτο εξάμηνο έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η αυξημένη προσέλευση των ασφαλισμένων στις ιδιωτικές εργαστηριακές δομές από τις αρχές του χρόνου λόγω του κλεισίματος των δημόσιων δομών του ΕΟΠΥΥ εξάντλησε τον πενιχρό προϋπολογισμό του Οργανισμού, χωρίς πρόβλεψη κάλυψης του. Για το 1ο τρίμηνο του 2014 που δεν ίσχυσε ο κλειστός προϋπολογισμός προτείνουμε η οποιαδήποτε υπέρβαση του αναλογούντος στο 1ο τρίμηνο ποσού να καλυφθεί από αδιάθετα κονδύλια για τις μονάδες του ΕΟΠΥΥ, που από 5μηνου λόγω απεργίας δεν λειτουργούν. 
Οι συμβάσεις λήγουν και η προτεινόμενη νέα σύμβαση εμπεριέχει απαράδεκτους όρους που έχουν απορριφθεί από την ΠΕΔ.

Εφιστούμε την προσοχή στον εργαστηριακό τομέα ότι για τους λοιπούς μήνες του έτους δεν υπάρχει αντίστοιχη χρηματοοικονομική κάλυψη και για το λόγο αυτό απαιτήσαμε δια των προτάσεών μας την άμεση εφαρμογή του κλειστού προϋπολογισμού (πλαφόν ανά πάροχο).

Εφιστούμε την προσοχή στην πολιτεία ότι οι εργαστηριακές υπηρεσίες υγείας ακολουθούν πρωτόκολλα ποιότητας που έχουν ανελαστικό κόστος, γεγονός που δεν επιτρέπει την περαιτέρω συμπίεση του. 

Ο ΕΟΠΥΥ επιβάλλει δυσχερείς οικονομικούς όρους αδιαφορώντας παντελώς για την αναγκαιότητα τήρησης του επιστημονικού κανόνα , συντήρησης μηχανημάτων, ποιοτικού έλεγχου, κλπ και βάλει ευθέως κατά της διατήρησης της ποιότητας.

Σχόλια