Εκρηκτικό κλίμα ανάμεσα στους γιατρούς των πολυϊατρείων του ΠΕΔΥ

Με γιατρούς 3 ταχυτήτων λειτουργούν  τα περισσότερα πολυϊατρεία του ΠΕΔΥ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια προβληματική κατάσταση στην κάλυψη του ωραρίου λειτουργίας των μονάδων του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας.

Ήδη, οι γιατροί που εργάζονται 8ωρο, χαρακτηρίζουν τις συνθήκες εργασίας στα ιατρεία ως «εξαντλητικές», ενώ ανάμεσα στους γιατρούς κυριαρχεί πλέον ένα εκρηκτικό κλίμα.


Από τους σχεδόν  5.000 γιατρούς που υπηρετούσαν στα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ, αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ υπέβαλαν 2.300, ενώ πολλοί προσέφυγαν στα δικαστήρια κατά της διαθεσιμότητας.


Έτσι, περίπου 800 γιατροί των μονάδων ΠΕΔΥ με προσωρινές δικαστικές διαταγές διατηρούν το προηγούμενο εργασιακό καθεστώς, δηλαδή 5,5 ώρες εργασίας και ιδιωτικό ιατρείο.


Σήμερα, στις μονάδες του ΠΕΔΥ λειτουργούν με γιατρούς τριών ταχυτήτων:

--Γιατροί με 8ωρο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης , όπως προβλέπεται από εγκύκλιο του υπ. Υγείας για το ΠΕΔΥ


--Γιατροί  με 8ωρο μη αποκλειστικής απασχόλησης, που διατηρούν τα ιδιωτικά τους ιατρεία και


--Γιατροί με 5,5 ώρες εργασίας μη αποκλειστικής απασχόλησης.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις μονάδες του ΠΕΔΥ αποτέλεσε και αντικείμενο της συνάντησης  που είχαν τα προεδρεία της Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ) και του Συλλόγου Γιατρών ΕΟΠΥΥ Αττικής με τον διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής Βασίλη Κοντοζαμάνη.


Οι εκπρόσωποι των γιατρών τόνισαν ότι η παρουσία γιατρών 3 ταχυτήτων δημιουργεί ένα «εκρηκτικό κλίμα» στις μονάδες, και ζήτησαν να αναθεωρηθεί το 8ωρο εργασίας για τους γιατρούς, χαρακτηρίζοντάς το «εξαντλητικό» στις συνθήκες εξωτερικών ιατρείων.Πηγή: http://www.onmed.gr/

Σχόλια