Ε.Κ.Α.Β.: Σε πλήρη ετοιμότητα για την ομαλή μετάβαση των οδηγών των Νοσοκομείων στον Οργανισμό

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι '' υλοποιώντας ένα άρτιο σχέδιο της Διοίκησής του σχετικά με την ομαλή μετάβαση στον Οργανισμό των οδηγών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από τα Νοσοκομεία, έχει θέσει όλες τις δομές του σε πλήρη ετοιμότητα για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των 30 ημερών κατά το οποίο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης των νέων οδηγών.

Συγκεκριμένα, το Ε.Κ.Α.Β. εκτός από τη βασική παροχή της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας θα προβεί και στην κάλυψη των διακομιδών ασθενών, μονάδων αίματος και βιολογικού υλικού των Νοσοκομείων ενώ δεν θα είναι υπεύθυνο για τις υπόλοιπες μεταφορές που πραγματοποιούνταν από τους οδηγούς των Νοσοκομείων. Οι συγκεκριμένες λοιπές μεταφορές, θα διευθετηθούν από τις Υγειονομικές Περιφέρειες είτε με την προσωρινή ανάθεση τους σε υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων των ίδιων των νοσοκομείων, είτε σε οδηγούς των Περιφερειών και των Δήμων.

Παράλληλα, η Διοίκηση του Οργανισμού ήδη έχει προβεί στην εσωτερική μετακίνηση 43 ατόμων σε γεωγραφικά σημεία που υπάρχουν μόνο νοσοκομεία (Νησιά Αιγαίου και Ιονίου) έτσι ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες των αντίστοιχων περιοχών. 
Αξιοσημείωτο είναι πως, στην παρούσα μεταβατική φάση (30 ημέρες) ένταξης των οδηγών των Νοσοκομείων στο Ε.Κ.Α.Β., σημαντικός είναι και ο ρόλος των οδηγών των Κέντρων Υγείας (οι οποίοι δεν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα) στην πλήρη κάλυψη των διαφόρων Νοσοκομειακών αναγκών που προκύπτουν στις όμορες περιοχές των Κ.Υ.

Κατόπιν των παραπάνω, θα πρέπει να γίνει σαφές πως όλες οι ενέργειες και αποφάσεις της Διοίκησης του Ε.Κ.Α.Β. διέπονται από τις αρχές της συνείδησης, της αξιοπρέπειας αλλά και του αισθήματος ευθύνης για την παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους.'', καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ.

Σχόλια