Στα 6,5 δις, ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2014

Στα 6,5 δισ. ευρώ «κλείδωσε» ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2014. 

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίησή του (έχουν ήδη προηγηθεί τρεις τροποποιήσεις) οι δαπάνες του Οργανισμού για το 2014 ανέρχονται σε 6.513.718.342,77 ευρώ και τα έσοδα του σε 6.162.423.346,74 ευρώ. 

Η ελλειμματική διαφορά που προκύπτει, όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, καλύπτεται από τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού.

Σχόλια